Köszöntő

Szeretettel köszöntöm a magyarszéki és abaligeti plébánia tizennyolc templomának hívő közössé­gét, valamint a magyarszéki Sarutlan Kármelita Nővérek közösségének tagjait, mint a terület plébánosa. 2018. augusztus 1-től a Szentlőrinc, Sásd és Komló vonzáskörzete között fekvő, Mecseken túli települések közös lelkipásztori ellátás alá kerültek.

A török idők után ezeknek a településeknek egy része a káptalan birtokaként a pécsi egyházi élet központi oktatási, szociális intézményeinek szol­gálatában állt. A káptalan a helyben élők lelki életével is törődött; plébániákat alapított, és felépíttette a tágas magyarszéki, abaligeti és magyarhertelendi templomot. Más gyökerekkel rendelkeznek a Godisa mögött nyújtózó zselici völgy települései, azonban ma már az itt élők életére is döntő befolyással van Pécs közelsége.

Plébániánk ma is igyekszik aktívan bekapcso­lódni a pécsi egyházmegye központi rendezvényeibe, egyúttal elősegíti, hogy a Mecseken túli, festői tájon élők összetartó közösségekhez tartozhassanak. Ezt célozzák azok a programjaink, amelyekket a Dr. Nyúl Viktor és Dr. Cziglányi Zsolt plébánosok indítottak el. Legyen közös imádságunk támasza a Szentségi Jézus, a Gyűdi Boldogasszony és az összes szentek!

Rosner Zsolt plébános

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.