A Húsvéti Szent Három Nap

Húsvét plébániáink közös ünnepe. Ezért ezeket az évenként egyszer visszatérő, különleges szertartásokat egy helyen, együtt ünnepeljük – idén Magyarhertelenden. Kérjük, beszéljenek össze, és egyeztessenek az önkormányzatokkal, hogy kisbusszal, személygépkocsival átjussanak erre a három közös ünnepre.

Nagycsütörtökön 18.00 órakor kezdődik „Az utolsó vacsora miséje” Magyarhertelenden. Utána csendes együttlét keretében együtt maradunk egy egyszerű közös vacsorára a templom körül. (Kérjük, hozzanak magukkal valami ételt, amivel megkínálhatjuk egymást. Ásványvizet hoz a plébánia.) Majd 19.45-kor rövid adorációval fejeződik be együttlétünk a tabernákulum előtt az Olajfák hegyi virrasztás emlékére.

Nagypénteken keresztút lesz 15.00 órakor a kishajmási kálvárián.
Magyarhertelenden ezen a napon 17.15-kor kezdődik a keresztút a templomban. „A mi Urunk szenvedésének ünnepé”-t 18.00 órakor kezdjük itt. Ennek a különleges szertartásnak 3 fő része van:
igeliturgia a János-passió éneklésével és a tizenegy könyörgéssel minden emberért a világon; kereszthódolat; áldoztatás a nagycsütörtökön átváltoztatott Oltáriszentségből, ugyanis ezen a napon nincs szentmise a Katolikus Egyházban.

Nagyszombat a veszteglés napja. Töltsük el csendben és imádsággal ezt a napot. Nagyszombaton az Egyház nem mutat be szentmisét, hanem virraszt a kínhalált szenvedett Megváltó sírjánál.

Nagyszombaton este 20.00 órakor tűzszenteléssel kezdődik a húsvéti vigília szertartása Magyarhertelenden. Nagyszombat éjszaka a feltámadás kitörő örömét fejezzük ki azzal, hogy a feltámadt Krisztussal együtt körmenetben vonulunk ki a templomból, hogy meghirdessük a négy égtáj felé: Életünk Öröme, Krisztus feltámadt, és mindig velünk marad!

+Mindhárom nap a magyarhertelendi szertartások előtt fél órával gyóntatás, egy órával előtte ministránspróba lesz.

+Ezeken a napokon reggel 8.00 órakor sötétzsolozsmát imádkozunk Magyarhertelenden az Olajfák kertjében értünk imádkozó Krisztus tiszteletére.

Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn ünnepi szentmiséket és igeliturgiákat végzünk templomainkban. Húsvétvasárnap hagyományos ételszentelést tartunk a szentmiséken. Hozzák el bátran a húsvéti sonkát, tojást, kalácsot kis kosárkában, hogy megáldott étel kerüljön ünnepi asztalukra. (Szentmisék és igeliturgiák a miserendben közöltek szerint.)

+Egyházközségeink is csatlakoznak a katolikus karitasz nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtéséhez. Köszönjük a rászorulóknak szánt adományaikat. A gyűjtés húsvétig tart, szeretettel várjuk a további felajánlásokat.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.