Keresztség, elsőáldozás, bérmálás

Hálát adunk a Mindenható Atyának és Jézus Krisztusnak, hogy fiatalok és felnőttek kérték a beavató szentségeket plébániáinkon. Az abaligeti plébánián hét, a magyarszéki plébánián öt diák keresztelkedett meg húsvétkor, miután a tavasz folyamán megvallották a hívő közösség előtt, hogy Jézus Krisztust akarják követni. Nagyszombat éjszaka egy felnőtt mindhárom beavató szentségben részesült. Irgalmasság Vasárnapján egy felnőtt először járult szentáldozáshoz. A fiatalok az iskolai hittanon ismerkedtek meg Jézussal, a felnőttek plébániáink felnőtteknek szóló szentségfelkészítő csoportjában fogalmazták meg hitvallásukat Jézus Krisztus mellett. A szeptemberben (2018) indult bérmálási előkészítő résztvevői közül három fiatalt vettük föl a bérmálkozásra készülő jelöltek közé. A felnőttek közül bízunk benne, hogy ősszel többen csatlakoznak majd a bérmálkozókhoz.

Kérjük hívő közösségünk minden tagját, hogy imádsággal kísérje újonnan megkeresztelt, először szentáldozáshoz járult és a bérmálás szentségére készülő testvéreinket, hogy útjukat Krisztus követésében testvéri közösséggel oldalukon járhassák!

Május 26-án Magyarhertelenden ünnepeljük meg annak a négy hittanosunknak az első szentáldozását, akik vagy már korábban elkezdték a felkészülést, vagy még az egyéves rend szerint készültek föl. Közben külön felkészítés során három felnőtt is először járul szentáldozáshoz a koranyár folyamán. Foglaljuk őket is imádságainkba!

Eközben tucatnyi diákunk készül szüleivel már a kétéves felkészülés rendje szerint az elsőáldozásra, ami 2020 őszén lesz.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.