Bízol vagy lobbizol? – szombat, nagyböjti idő, 5. hét

Igenaptár-napi olvasmányok

Jn 11,45-57

Az előző három fejezetben az evangélista folyamatosan jelezte, hogy Jézus beszédei és tettei miatt egyre nagyobb a feszültség közte és a vallási vezetők között. Lázár feltámasztása után a legfőbb szerv, a főtanács is megmozdult. Jézus egyre inkább kinyilatkoztatja isteni dicsőségét, hogy ő a világosság és az élet, de akik befogják szemüket és fülüket azokban egyre inkább növekszik a féltékenység és a gyűlölet. Jézus a bizalom kultúráját építi. Hogy minden körülmények között, minden nehézség és megpróbáltatás ellenére is bízzunk Istenben, aki nem bánja meg meghívását és megtartja ígéretét.

És megjelenik a történetben  Kaiafás, a főpap…. „aki abban az évben volt a főpap” (Jn11,49b)… „jobb, ha egy ember hal meg a népért…” (Jn 11, 50b) mondja. A főpapi méltóság ugyan egész életre szólt, de a rómaiak különféle okok miatt hamar cserélgették. Kaifás Annás főpapnak volt a veje; Annás sem viselte tisztét egész életen át. Kaifás mindenesetre ügyes politikus lehetett, mert 19 éven át betölthette ezt a tisztséget. Hatalmának és méltóságának tudatában tulajdonképpen ószövetségi emlékeket idézett (2 Sám 20 22; Jónás 1,8-16). A főtanácsnak tetszik a véleménye és elfogadják. Ma talán azt mondanánk, ügyes, jól lobbizott.

Jézus vagy Kaifás? Istenbe vetett feltétlen bizalom vagy ügyeskedés? Te, bízol vagy lobbizol?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.