Hétfő, húsvéti idő, 6. hét – A hinta

Igenaptár – napi olvasmányok
A hinta
Jézus fölmegy az Atyához, és Jézus az Atyától küldi nekünk a Lelket. Jézus kitartó bensőséges imádságai, az Atyával való mély együttléte vágyakozást keltett az apostolokban, hogy tanítsa őket imádkozni; így született meg a Miatyánk. Elmenetele előtt pedig arról beszél Jézus, hogy milyen hatalmas erő van abban, ha Ő az Atyánál van; ez húsvétkor be is következik.
Az Atya és a Fiú felfoghatatlan erős szövetsége, egysége példa számunkra, hogyan éljük meg legfontosabb szövetségeink – házasságunk, barátságaink – egységét. Ahogy a hintán mindkét kötélbe egyforma erővel kell kapaszkodnunk, hogy meg tudjuk hajtani, úgy kell kapcsolatainkat a kölcsönös tisztelet, megbecsülés áthassa. Csak így jelenhet meg mindkettőnk ereje mindkettőnk életében.
Fogjuk erősen a hinta mindkét kötelét, teljes súlyunkkal nehezedjünk rá mindkettőre, hogy lendületbe jöhessünk! Ez igaz a kapcsolatainkra, ahol két értékes személy egymást dicsérve, egymásban gyönyörködve nagy tetteket visz végbe. Boldog az ember, akit ilyen barátok vesznek körül! Boldog a házaspár, ahol egymás dícsérete nem szűnik meg!
Ugyanez igaz az istenkapcsolatunkra is, amelyben az Atyába és Jézusba egyaránt teljes erőnkkel kell csimpaszkodnunk, mint a kisgyermek, aki mindkét kezét nyújtja anyjának, hogy vegye föl. Ugyanígy kell belekapaszkodnunk a teremtő, gondoskodó, örökké munkálkodó Atyába, aki velünk együtt teremti az édenkertet a mai napon is, és belekapaszkodnunk Jézusba, aki ismeri gyöngeségünket, ügyetlenségeinket, feledékenységünket, és éppen ezért van tanácsa, hogyan edzhetjük meg akaratunkat.
Aki nem ismeri Jézus és az Atya teremtő-gyógyító közösségét, a Szentlélek erejét, az könnyen kibillen a hintából, maga a mélybe zuhan, és igyekszik másokat is magával rántani, és még “szolgálatot vél tenni az Istennek”. De mi csak ragadjuk meg mindkét kötelet, és a Lélek ölén megmaradva repüljünk a magasba, suhanva a világ nehézségei fölött!

ahinta

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.