Pünkösdvasárnap – Jerikó falai leomlanak

Igenaptár – napi olvasmány

Jerikó falai leomlanak

“Hogyan halljuk… mindannyian…, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.” – A döbbenet majdnem akkora a pünkösd ünnepére Jeruzsálembe sereglő zsidók között, mint amekkora Jerikó falainak leomlásakor lehetett a városlakókban. A zsidók megszokták, hogy aki csak teheti, felsiet a nagy zarándokünnepekre Jeruzsálembe, együtt vesznek részt a szertartásokon, de mindenki a saját szokásai szerint tartja meg a Törvény előírásait, a saját családja, a falubeliek körében. Minden közösségnek saját zsinagógája volt a Szent Városban ugyanis, és a zarándokok lehetőleg e körül a zsinagóga körül, a rokonok, ismerősök házainál, utcáiban táboroztak le, hogy együtt legyenek és ünnepeljenek.

Ezen a pünkösdön azonban azok a galileai halászok a Szentlélek indíttatására belépnek a “pártusok, médek, elamiták, Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és a Cirene körüli Líbia részeinek lakói, a Rómából való jövevények, zsidók, prozeliták, krétaiak és arabok” világába, leomlanak előttük a falak, amelyek elválasztanak, elhagyják a szokásokat, amelyek megkülönböztetnek, csak azt hagyják meg, ami a másik javára szolgál, mert “a Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele.” Nincs többé közös ellenség, nincs gyűlöletbeszéd, nincs “a zsidóktól való félelem miatt” zárt ajtó, csak Jézus Lelke, aki megnyit, összeköt és szétoszt. Amint átadod magad neki, Ő megnyit téged is, nincs már szükséged Jerikó falaira, testvérekre lelsz, akikhez kötődhetsz a megkülönböztető szokások helyett, és szétszot téged testvéreidnek és mindenkinek, hogy egészen szabad légy az önmagát feláldozó Szeretet gyakorlására. És ráismersz életedben a megvalósult gyerekkori álmaidra.

Engedd ma, hogy leomoljanak a rossz hangulat, rigolyák falai, és engedd, hogy szétosszon a Lélek másoknak, akikkel épp akkor és ott téged összeköt.

ajerikofalai

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.