Év végi beszámoló 2020

I. Egész évben Dallos Tamás atya és Máger Róbert atya egy-egy vasárnapi szentmisét mondott a karmelita nővéreknél illetve egy másik templomunkban. Hóbár Csaba és Lőrincz Péter havonta egy vasárnap szolgált igeliturgiával, valamint a Család-Ünnepeken vezették a felnőtt katekézist és a szentórát. Bertaldó Józsefné és Bontovicsné Rába Mária minden hétvégén kántori szolgálatával segítette ünneplésünket. Szeptemberben Ecsenyi Gergely katekéta helyett Zajácz Gábor görög katolikus parókus kezdte el a hitoktatást Abaligeten és Orfűn, a többi intézménybe Hegedűs-Bús Natália helyett Harag Márton katekéta érkezett.

Ebben az esztendőben is hetente találkoztunk szerdán a magyarszéki bibliaórán azokkal, akik mélyebben szeretnék nemcsak érteni, hanem élni is a vasárnap hallott igaszakaszokat. Pünkösdtől a csütörtöki szentségimádás papi és szerzetesi hivatásokért rendszeresen Magyarszékre került. A félórányi együttlét során lelki olvasmányokkal, közös imádságokkal foglalkozunk. Magyarhertelenden a szerdai vesperás áldoztatással egészült ki. A pénteki bűnbánati liturgiák az év során többször körbejárták a többi templomot rendszeres gyónási lehetőséget, közös imaalkalmat biztosítva. Szerdánként folytatódott a csendes imádság Abaligeten az iskoláért.

Folytattuk Család-Ünnep rendezvény-sorozatunkat Abaligeten, melynek keretében havonta közös plébániai szentmisére készülünk fel korosztályos szentségfelkészítő alkalmakon, szentórán, felnőtt-katekézisen, gyermek-játszóházban. Ősszel újabb családok kapcsolódtak be a programba, mivel gyermekeik elkezdték a kétéves felkészülést elsőáldozásukra. Sajnos, felsőbb évfolyamos hittanosaink idén nem jelentkeztek a bérmálási csoportba.

Bár maradt el Abaligeten, Mecsekrákoson, Magyarhertelenden, Magyarszéken is esküvő, egész évben zajlottak a jegyes beszélgetések félig online, félig személyes formában. Történtek keresztelési és gyászbeszélgetések a magyarszéki plébánián. A nyári hónapokban egymásnak adták a kilincset a jegyespárok, a gyermekük keresztelését kérő szülők, és a nyár folyamán, valamint kora ősszel annyi keresztelő és esküvő volt három hónap alatt, mint máskor hét hónap alatt. Felnőtt katekumen csoportunk őszre befejezte a kétéves bérmálási készületet. Ősszel házaspároknak indítottunk új katekumen csoportot szintén Magyarszéken.

Plébániáinkon a tavalyihoz hasonlóan 36-an keresztelkedtek meg, idén ebből heten voltak diákok. 13-an járultak elsőáldozáshoz, hat felnőtt és egy fiatal bérmálkozott. 9 házasságkötésből 5 volt Abaligeten, de eskettünk Mecsekrákoson, Magyarhertelenden, Barátúron és Magyarszéken is. Tavalyhoz képest 14-gyel több, összesen 57 temetést végeztünk, amiből huszonnégyen hunytak el szentségekkel megerősítve.

II. 2020-ban is a házszentelésekkel kezdtük az évet: együtt imádkoztunk azok otthonaiban, akik ezt kérték. A pár perces együttlét karácsonyi békességet és farsangi jókedvet sugárzott. Tele voltunk bizakodással.

Január végén az egyházmegye egyik kispapja volt plébániánkon szakmai gyakorlaton. Ugyancsak január végén az egyházközség tanácsosi testülete elhatározta, hogy egésznapos jótékonysági programot szervez a magyarszéki plébániatemplom búcsújára. Elkezdődtek az előkészületek.

Február 2-án a Család-Ünnepen gyermekmegáldást, 9-én a szentmiséken torok-áldást végeztünk. Húshagyó kedd előtti hétfőn megköszöntöttük plébániáink önkénteseit egy közös vacsorán. Nagyböjt első néhány péntekén templomainkban keresztutat végeztünk. Március 15-én három templomunkban misézett, gyóntatott és prédikált dr. Cziglányi Zsolt volt abaligeti plébános. December 20-án Magyarszéken és Ligeten volt vendégünk Lábár Tamás paksi káplán. Magyarhertelenden, Barátúron a búcsún a Hősök emléktábláinál koszorúzást tartottunk. Mindenszentek és Halottak napján megáldottuk temetőinket. Az év során szerencsésen minden templomunk búcsúját meg tudtuk ünnepelni.

Ez nagy szó, mert március 22. és május 3-a között a koronavírus első hulláma miatt minden nyilvános szertartás és összejövetel elmaradt. Február 9-én még megtartottuk az abaligeti plébánia éves szentségimádási napját, március 22-én a magyarszéki plébániáé már elmaradt. A kármelita nővérekhez sem lehetett bemenni. A plébános minden nap 8 órakor szentmisét mutatott be a plébániatemplomban zárt ajtók mögött, és imádkozott a falvak népéért.

Mivel a virtuális térben számtalan szentmiseközvetítés volt, Magyarszéken ilyet nem szerveztünk. Viszont a járvány ideje alatt a plébánia honlapján minden napra lelki útravalót tettünk fel kísérve minden családot, aki lelki táplálékra vágyott. A hitoktatás is a virtuális térbe költözött át. A temetéseket csak szűk körben végeztük.

Zárt kapusan telt el a húsvét is. Abaligeten nagyböjtben és a húsvéti időben csütörtökönként csendes szentségimádás volt áldozási lehetőséggel. Nagyszombaton a vigília evangéliumát otthonukban olvasták az abaligeti hívek este kilenckor, majd megszólaltak a harangok. A szertartások a nagyhéten Magyarszéken magányos csöndben, a szokott ünnepélyességgel zajlottak. Csak a harangok jelezték, hogy hol tartanak a templomi ünnepek.

Május 10-től három héten át a 65 év alattiak eljöhettek templomba. Az idősebbeket a plébános megáldoztatta házuk udvarán. Pünkösdtől mindenki jöhetett már szentmisére, és az elmaradt gyászmiséket is pótolni kezdtük. Igaz, az úrnapi körmenetet nem tarthattuk meg, ott alvós nyári hittantáborunkat el kellett hagyni, családos összejöveteleink a nyár folyamán is elmaradtak, mégis fellélegeztünk.

Június 28-án a Pannon Filharmonikusok muzsikusainak kamaraegyüttese adott ingyenes koncertet a magyarszéki és a magyarhertelendi templomban. Abaligeten a búcsú napján és augusztus 8-án volt templomi hangverseny. Abaligeten, az orfűi malmoknál és a Rácz-tanyán a Magyar Falu Program keretében egyébként is számos kulturális programon vehettünk részt Hóbár Csaba programkoordinátor leleményességének köszönhetően. Augusztus 16-án Máriagyűdre zarándokoltunk a Nagyboldogasszony-főbúcsúra.

Idén az évzáró szentmisével lezárult Abaligeten az általános iskola Hittudományi Főiskola égisze alatt eltöltött időszaka, amiért dr. Cziglányi Zsolt volt plébános és rektor jelenlétében adtunk hálát. Az abaligeti napközis tábort június végén sikerrel megtartottuk. Szeptember elsején az iskola tanári karának és szülői munkaközösségének kiállása folytán az állami fenntartás alá került intézmény Veni Sancte-val indította az évet. Másutt a járvány miatt csekély érdeklődés mellett tartottuk az évzáró és évnyitó szentmiséket. Szeptember 27-én Felsőmindszenten és Magyarszéken 3-3, Abaligeten 6 diákunk elsőáldozására került sor. Október 3-án volt plébánosunk, Dr. Nyúl Viktor pasztorális helynök úr bérmált 6 felnőttet és egy diákot Magyarszéken. Ciszter diákjaink Pécsett és Pakson bérmálkoztak. Október 25-én Denkinger Istvánné Magdolna egyházmegyei kitüntetést kapott az apostoli kormányzó úrtól a plébánián több évtizede végzett önkéntes munkája elismeréseként. November 1-én Felsőmindszenten még egy elsőáldozást ünnepelhettünk.

Október 4-én a jótékonysági programunkat el kellett hagynunk a COVID19-járvány második hulláma miatt, de a terménybetakarítási hálaadással egybekötött búcsúi szentmisét megünnepeltük, hálát adva a magyarszéki német nemzetiségi önkormányzat által kiépített új, templomi hangosításért, és az Önkormányzat által helyreállíttatott, volt plébániakerítés oszlopaira elhelyezett keresztútért, rajta Fehér Margit Lujza művésznő tűzzománc képeivel. Az önkormányzat által készíttetett új járdaburkolathoz a plébánia 200.000 forinttal járult hozzá, nem számítva az önkormányzat által használhatatlanná tett hátsó plébániai kapu helyreállítását.

A november elején berobbant második koronavírus-hullám elsöpörte ismét a bibliaórát és a templomi szertartásokhoz kapcsolódó, különleges alkalmakat. Azóta a járványhelyzetben érvényes szabályok szerint folytatjuk a templomi liturgiavégzést, szentségfelkészítést és -kiszolgáltatásokat, hitoktatást, temetéseket.

III. A 2020-as év végén mindkét plébánia anyagi egyensúlyban van. A tavaszi pénzhiányos hónapokat néhány adakozó jóvoltából sikerült átvészelni, majd pedig egyenesbe jönni minden pénzügyi kötelezettséget teljesítve. Az egyházközségi hozzájárulásból befolyt összeg a személyes találkozások lecsökkenése miatt szinte mindenütt csökkent. Magyarszéken például 100.000/ Magyarhertelenden 50.000 forinttal. Számottevő volt a csökkenés Ligeten is. Godisán a felére csökkentek a befizetések. Csak bízni lehet abban, hogy a járvány elmúltával újra megerősíthetőek személyes kapcsolataink a családokkal, ami a fizetési hajlandóságot ismét javíthatja. Viszont Abaligeten és Orfűn – ahol kevéssé jellemző a személyes hozzájárulás-szedés – a csekkek kihelyezésével elmozdult a befizetések mértéke a tavalyi mélypontról: Abaligeten 120.000/ Orfűn 50.000 forinttal növekedett a befizetett összeg. Összességében azonban Abaligeten az adakozókedv azonban még mindig igen alacsony. A templomlépcsőre meghirdetett gyűjtés nem sikerült: mindössze ketten adakoztak. Az abaligeti perselypénz továbbra is fele-harmada a Magyarhertelenden vagy Magyarszéken – hasonló méretű templomközösségben – összegyűlő vasárnapi perselynek. Perselybevételeink a magyarszéki plébánián idén 1.100.000 Ft, az abaligeti plébánián 417.000 Ft volt. A templomok stólabevételeit nem számítva és a jövő évre áthúzódó befizetéseket is hozzászámolva a tavalyi évhez hasonló összegből gazdálkodtunk.

Ingatlanainknak igyekeztünk ebben az esztendőben is jó gazdái lenni. A tavaszi-nyári viharok egyike után Felsőmindszenten a torony bádogborítását kellett javítani, Bakócán pedig kis segítséggel még az egyszer sikerült helyére tenni a toronyba beeső zsalugátert. Szintén egy vihar után Abaligeten a harangokat 160.000 forintért javíttattuk biztosítás terhére. Az abaligeti templom rekonstrukciója után a garanciális javítások még mindig tartanak. A ligeti templom felújításával ebben az esztendőben forráshiány miatt nem haladtunk.

A magyarszéki önkormányzat ebben az esztendőben is – a járványhelyzet közepette – tisztességgel végezte a zöldfelületkezelést a magyarszéki, németszéki temetőkben, a templom- és a plébániakertben. Köszönet érte. Hiányoltam viszont, hogy 14 hónapja nem ér rá a két intézmény között tíz éve megkötött, elnagyolt és jogilag tisztázatlan együttműködést rendezni. Abaligeten a nyáron befejeződött a plébánia részvétele a közmunkaprogramban; ott az önkormányzat ősszel kezdett bekapcsolódni a templom környezetének gondozásába. Köszönjük. A többi településen ezt kérés/egyezkedés nélkül az önkormányzatok évek óta hűségesen végzik. Köszönet érte.

Magyarszéken a plébánia ellenőrizte és kijavította az önkormányzatnál évek óta hanyagul vezetett magyarszéki temető-nyilvántartást. Ígéretet tettek arra, hogy ezután lelkiismeretesen bejegyzik az új temetéseket. Szintén a plébánia készítette el idén nyáron az abaligeti temető nyilvántartására alapot adó temető-felmérést, azonban az elektronikus adatbázis elkészítését egyelőre csak elvben vállalta el az önkormányzat, és a körjegyzőség húzza-halasztja a temető-üzemeltetési megállapodás elkészítését, mert az önkormányzatban attól tartanak, hogy a temető jelenlegi állapotában nem felel meg a törvényi előírásoknak. Pedig egy jogilag tisztázott helyzetben, közös erővel könnyebben teljesíthető bármilyen előírás. A kovácsszénájai és husztóti temető-megállapodás szintén parkolópályán van a jegyzőségen valamiért. Abaligeten a plébániai könyvtár végre teljes egészében lekerült a padlásról, és rendszerezése nagyot lépett előre. A temető- illetve plébániai könyvtár-nyilvántartások készítését/frissítését hitoktatóink végezték nyári munka keretében.

Hálásak vagyunk azért, hogy az év elején Kisbesztercén 120.000 forintért, teljesen az önkormányzat költségén felújításra került a harangmű.

Húsvétkor a magyarszéki templom külső világítását lekapcsoltuk. A több évtizede telepített és a plébánia által fizetett külső megvilágítás elavult már, és vagyonokat emésztett föl. A plébánia gáláns volt, hogy ilyen hosszú ideig nyolcszoros villanyszámlát fizetett egy önkormányzati feladatot ellátva. A továbbiakban ezt nem vállaljuk át tőle.

Hálásak vagyunk azért is, hogy a magyarszéki hívek adományából 230.000 forintért kivágattuk a magyarszéki temető veszélyessé vált, hatalmas fenyőfáját. Az önkormányzat 30 ezer forinttal járult hozzá az évek óta húzódó, mindenkit aggasztó művelethez. Teljesen hívek adományából elvégeztük a magyarszéki plébániatemplomban a nagy- és kisharang elektronikájának javítását 292.500 forintból, és a templom orgonájának tisztítását és hangolását 300.000 forintból. A magyarszéki plébánia tetőszerkezetének cseréjére beadott pályázatunk nem nyert. Viszont tavasszal a használhatatlanná vált cserépkályhák elbontása és helyükre a vaskályhák beszerzése megvalósult egyházmegyei támogatással. Ősszel a gázkazán alaplapcseréjére volt szükség. A plébánia a plébánosi személygépkocsi javíttatására is jócskán költött elgázolt vadak okozta károk helyreállítására.

Abaligeten a Szent Magdolna-búcsúra elkészült a plébániatemplom lépcsőjének és járdájának felújítása, valamint a templomkerítés festése önkéntesek munkájából a plébánia költségén. Örvendetes, hogy baráti kapcsolatoknak köszönhetően másutt nem tapasztalható összefogás valósult meg ismét az önkéntes munka során. Köszönet érte! Külsős adományból, valamint a plébánia költségén az önkormányzat segítségével veszélyes fákat vágattunk ki az abaligeti temetőben. Sajnos, a ravatalozó felújítására beadott pályázat másodszor sem nyert. Nyert viszont a plébánia rekonstrukciójára beadott pályázat, amelynek 2021-ben kerül sor a kivitelezésére.

Magyarhertelenden az év elején az egyházmegyétől a plébánia tulajdonába került át az öreg temető. Az önkormányzat azóta is keresi a megfelelő konstrukciót a lezárt sírkert sorsának hosszútávú rendezésére. Ajándékozás révén visszakapta a plébánia a magyarhertelendi plébániakert Ady Endre utca felőli részét.

Felsőmindszenten ősszel indult, és januárra készül el a harangmű nagyszabású felújítása a nemzetiségi önkormányzatok, vállalkozók és magánszemélyek nagylelkű adakozásából. Ugyanitt elkezdődött a templom hangosításának cseréje is.

Kishajmáson tavasszal helyi felajánlásból a harang javítása történt meg. Ugyanekkor eladásra került az egyházközség tulajdonában lévő, romos ingatlan. Ennek, valamint az önkormányzat önkéntes munkájának köszönhetően az ősszel elkezdődött, és várhatóan a tél végére elkészül a kishajmási templom új belső festése.

Szeretném megköszönni Hóbár Csabának a pályázati elszámolások lelkiismeretes intézését, kántorainknak, az igeliturgiát tartó munkatársaimnak, az összes segítőnknek, sekrestyésnek, templomtakarítónak és harangozónak az egész éves szolgálatát, amivel ünnepekben, hétköznapokban és a járványhelyzet okozta nehézségek közepette áldozatosan segítették közösségeink életét. Egyúttal köszönöm Mindannyiuknak, hogy ezt az évet szeretettel végigimádkozták velem. Istené a dicsőség!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.