Virágvasárnap – csúcstechnológia

elmélkedés Virágvasárnap szentírási szakaszaihoz

A gazdasági-politikai hatalmak a világtörténelemben az első birodalmak létrejötte óta törekedtek arra, hogy kiaknázzák a meghódított területek gazdasági és humánerőforrásait. A rablástól és rabszolgaságtól kezdve, a nyersanyag-kitermelésen és gyarmatosításon át egyre kifinomultabb eszközökkel használták ki az alávetett országokat.

A globalizáció országokon átnyúló hatalmi érdekeket hozott létre. Ma már nem országok, hanem fél kontinensnyi térségek kerülnek függő viszonyba nehezen meghatározható érdekcsoportokkal. Szintén nehezen meghatározható a kizsákmányolás formája: ma már sokféle módja létezik a rablásnak és a rabszolgaságnak is. Sajnos, egyáltalán nem úgy tűnik, hogy visszaszorulnának ezek az ősi formái mások alávetésének. Az ipari forradalom óta pedig vannak újabb formák is egy térség profitjának lefölözésére. A fejlett világ cégóriásai kiszervezik az összeszerelőüzemeket a tőlük függő térségek országaiba. Egy idő után már a bonyolultabb gyártási folyamatokat is exportálják. Végül eljutnak oda, hogy az is megéri már nekik, hogy a kutatási fejlesztéseket is ezekbe a térségekbe helyezzék, mert megvan hozzá – sokkal olcsóbban – a munkaerő. Ezzel megérkezik erre a területre a csúcstechnológia.

Kifinomult rendszer, melyet a haszonszerzés mozgat. Emberek által kitalált, embertelen rendszer. Az Isten kétezer éve a feje tetejére állította ezt a logikát. Isten szeretett Fiában, Jézus Krisztusban rögtön a csúcstechnológiát telepítette a Földre. “Kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltött… megalázta magát, engedelmes lett a halálig.” Szabad akaratból a Fiú rabságba ment a rabszolgává tettekkel, hogy szabaddá tegye őket. Atyja “megadta neki a tanítványok nyelvét, hogy támogatni tudja a fáradtakat… hátát odatartotta az ütlegelőknek, arcát a tépdesőknek… [és Isten] arcát olyanná tette, mint a kovakő, és tudta, hogy meg nem szégyenül”. A Fiú a legmélyebb pontig, a kereszthalálig hozta közel hozzánk a legemberségesebb, isteni csúcstechnológiát, Isten önmagát ajándékozó szabadságát.

És mi eldönthetjük, hogy akarjuk-e befogadni az isteni csúcstechnológiát. Befogadod? Elfogadod? Továbbadod?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.