Húsvét III. Vasárnapja – A Przeworsk-kultúra és a szürke kerámia

elmélkedés Húsvét III. Vasárnapja szentírási szakaszaihoz

Míg Milánóban Szent Ambrus az ariánusokkal vitázott, Szent Jeromos Rómában az evangéliumok újrafordításával bíbelődött, 1300 kilométerrel északkeletre, a Kárpát-medence keleti peremén egy germán nép élt viszonylag háborítatlanul. Azonban nem tudni miért, egyszer csak elkezdték használni a gyorskorongolt, bepecsételt díszítésű, szürke kerámiát, igaz, nem minden településükön. Mi történt velük? Mi vette rá őket az újításra? A történészek csak találgatnak. Mindenesetre ennek a népnek az életében valami megváltozott, és innentől már csak ebből a látószögből voltak hajlandóak nézni az életüket. Talán hasonló lehetett ez ahhoz, mint ahogy a mi életünk offline korszakát leváltotta az állandó online-lét korszaka.

Valami hasonló váltást éltek át az apostolok húsvét következtében. Szédületes gyorsasággal megtanulták más szemszögből nézni életük eseményeit a Feltámadott szavai szerint: mindez azért történt, mert “be kellett teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban.” Aztán Péter és a többi apostol másoknak is elkezdi hirdetni: “Ti megtagadtátok a Szentet… Isten azonban ily módon teljesítette, amit minden prófétájának ajka által előre hirdetett, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog. Tartsatok tehát bűnbánatot és térjetek meg!” és “Ne vétkezzetek [tehát, mert…] van szószólónk az Atyánál, Jézus Krisztus, az igaz. Ő az engesztelés a mi bűneinkért… Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk parancsait.”

Nem tudjuk pontosan megmondani, mi történt ott és akkor, de húsvét után minden ennek az Egynek a szemszögéből nyer új értelmet számunkra, és el sem tudjuk képzelni nélküle az életünket. Biztosan vannak más viszonyítási pontok, mint a Przeworsk-kultúra népének a szürke kerámia, vagy a digitális nomádok nemzedékének az online-lét. Nekünk, krisztusi embereknek Krisztus, a Feltámadott a döntő viszonyítási pont, amelyhez képest mindent értelmet nyer.

Neked mi a szürke kerámiád?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.