Bérmálkozás

Kedves Szülők/Gondviselők! Kedves Fiatalok!

A Magyarszéki Plébánia várja 7-8. osztályos és középiskolás fiatalok jelentkezését, akik szeretnének a bérmálkozásra felkészülni.

A felkészítőre jelentkezhet az a fiatal, aki:

  • volt elsőáldozó;
  • legalább 7. osztályos;
  • általános iskolás: részt vesz az iskolai hit- és erkölcstan órákon;
  • középiskolás: részt vesz plébániai vagy iskolai hitoktatásban.

Bérmálkozó lehet az a fiatal, aki:16_lang_a_szent_lelek_alaszallasa_1182886_9676

  • rendszeresen jár szentmisére, igeliturgiára, és a szentmisenaplóval ezt igazolja is;
  • rendszeresen jár gyónni és áldozni;
  • részt vesz a plébánia ifjúsági programjain (pl.: kirándulások, tábor stb.)
  • valamilyen módon bekapcsolódik a plébánia és az Egyház életébe (pl.: ministrálás, templomtakarítás, énekkar, zarándoklat stb.)
  • jár ifi hittanra.

További tájékoztatás a bérmálkozással kapcsolatban a 30/196-53-09-es számon kérhető.

A bérmálkozás iránt érdeklődő fiatalokat szeretettel várjuk az ifjúsági hittanra:
Hol? Magyarszéki plébánia közösségi terme (Magyarszék, Rózsa u. 8.)
Mikor? Kéthetente péntek este 18 órakor.
További információk az Ifjúsági hittan menüpont alatt.