Egyházközségi hozzájárulás

Mivel a plébániák semmilyen rendszeres állami támogatást nem kapnak működésükhöz, az egyházközségi hozzájárulás (EKH) képezi a persely és egyéb adományokkal együtt azt az anyagi bázist, amely lehetővé teszi egy-egy plébánia működését. Az egyházközségi hozzájárulást az önálló jövedelemmel rendelkező katolikusoktól kérjük. Püspök úr rendelkezése szerint, az igazságosság elve alapján a hozzájárulás irányadó mértéke a nettó jövedelem 0,5 százaléka.

Plébániáink területén minden személy maga választhatja meg hozzájárulása mértékét: azok, akiknek havi 80 000 Ft-nál kevesebb a jövedelmük, évi 4 000 Ft-ot fizethetnek (ez havi 333 Ft-ot jelent). Ez a 4 000 Ft tehát a választható legkisebb összeg. A magasabb jövedelműek éves hozzájárulása az alábbiak szerint alakul:

Havi nettó jövedelem (HUF) Egyházközségi hozzájárulás (HUF)
80 000 alatt 4 000
80 000 – 100 000 között 5 000
100 000 – 120 000 között 6 000
120 000 – 150 000 között 7 000
150 000 – 180 000 között 9 000
180 000 – 200 000 között 10 000
200 000 fölött 12 000

Természetesen, akinek lehetősége van, ennél nagyobb összeggel is hozzájárulhat plébániáink működéséhez. Mindenki jövedelme ismeretében a lelkiismerete szerint maga dönti el, melyik összeget választja.

Hozzájárulását befizetheti:

  • személyesen a Magyarszéki Plébánián (72/390-733; 30/196-5309) vagy az Abaligeti Plébánián (itt csekk is kérhető)
  • személyesen a hozzájárulást szedő sekrestyéseknek
  •  átutalhatja a Római Katolikus Plébánia Abaliget néven, 11731001-20111047 számon vezetett bankszámlára, vagy a Magyarszéki Római Katolikus Plébánia néven, 71800051-11087168-00000000 számon vezetett bankszámlára. Közlemény: EHK

Támogatását hálásan köszönve, életére, családjára és munkájára Isten áldását kívánjuk!