Hitoktatás

A Magyarszéki Plébánia területén két általános iskola és négy óvoda működik. Nagy öröm számunkra, hogy mind a hat intézményben folyik hitoktatás is. Az általános iskolákban a hit- és erkölcstan tantárgy keretében tanulnak a gyerekek a keresztény értékekről, hitigazságokról. Az óvodákban öt éves kortól, a középsős és nagycsoportos óvodások számára ovi hittan foglalkozásokat tartunk, ahol Jézus személyével, a kereszténység alapjaival ismerkednek.
Emellett a plébánián szentségfelkészítőket, klubokat, ifi és felnőtt hittant, továbbá Bibliakört is tartunk. Így minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő csoportot.

Plébániánkon 2015 szeptembere óta Hegedűs-Bús Natália a hitoktató, aki az általános iskolákban és az óvodákban végzi szolgálatát, valamint a plébániai hitoktatásban is részt vesz.
2016 és 2018 között Kósa Tibor hitoktató is bekapcsolódott  a hit- és erkölcstan oktatásba a Magyarszéki általános Iskolában.
2018 őszétől Asztalos Gábor Tamás a Mindszentgodisai Általános Iskolában hitoktató.