Hitoktatás

A Magyarszéki Plébánia területén két általános iskola és négy óvoda működik. Az Abaligeti Plébánia területén két általános iskola és két óvoda. Nagy öröm számunkra, hogy mind a tíz intézményben folyik hitoktatás. Az általános iskolákban a hit- és erkölcstan tantárgy keretében tanulnak a gyerekek a keresztény értékekről, hitigazságokról. Az óvodákban öt éves kortól, a középsős és nagycsoportos óvodások számára ovi hittan foglalkozásokat tartunk, ahol Jézus személyével, a kereszténység alapjaival ismerkednek.

Emellett a Család-Ünnep keretében szentségfelkészítőket, klubokat, ifi és felnőtt hittant is tartunk. Így minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő csoportot.

2020 szeptemberétől az abaligeti plébánián főtisztelendő Zajácz Gábor görög katolikus parókus, a magyarszéki plébánián Harag Márton katekéta lesz a hitoktató, akik az általános iskolákban és az óvodákban végzik szolgálatukat, valamint a plébániai hitoktatásban is részt vesznek.