Hit- és erkölcstan

A Köznevelési törvény módosítása értelmében a 2013/14-es a tanévtől kezdve az általános iskolákban az iskolai órarendbe ágyazva kötelezően választható tantárgyként jelent meg az etika és a hit- és erkölcstan tantárgy.

Mi a hit- és erkölcstan tantárgy, kik a tanárai, és mit tanulnak ott a gyerekek?

Az általános iskolai hit- és erkölcstan tantárgy sokban hasonlít a plébániai hitoktatáshoz, a hétköznapokban ezt a tantárgyat gyakran hittan óraként is emlegetik a diákok és a tanárok. Az általános iskolai hit- és erkölcstan órát valamelyik vallási felekezet képviselője tartja, akinek főiskolai hitoktatói vagy egyetemi hittanári képesítése van. A Magyarszéki, Mindszentgodisai és Abaligeti Általános Iskolákban a Magyar Katolikus Egyház hitoktatói tartják ezt az órát, más felekezet nincs jelen ezekben az iskolákban.
Hit- és erkölcstan órán a gyerekek a keresztény tanítás alapjaival ismerkednek meg – a Szentírás történeteivel, a szentek életével, az Egyház ünnepeivel -, miközben tanulnak magukról, környezetükről.

Keresztény hitünk és meggyőződésünk szerint javasoljuk és kérjük, hogy a már keresztény vagy a kereszténység iránt érdeklődő családok kérjék gyermekük számára a katolikus hit- és erkölcstan tárgyat az általános iskolában.

Az iskolai órán való részvételnek nem feltétele a keresztség, ugyanakkor  a szentségfelvétel (keresztség, elsőáldozás, bérmálkozás) feltétele az iskolai óra mellett a plébániai felkészítőn való részvétel is, mert a két “hittan óra” más-más hangsúllyal ismerteti meg a gyermekeket a keresztény tanítással.

További hasznos tájékoztatók:
Pécsi Egyházmegye dokumentumai a hit- és erkölcstan tantárgyról
Abaligeti és Magyarszéki Plébánia tájékoztatója az elsőáldozásról
Abaligeti és Magyarszéki Plébánia tájékoztatója a bérmálkozásról

hit_es_erkolcstan_plakat_01-page-001