Kórus

 A zene erejével a hit szolgálatában

„Aki énekel, kétszeresen imádkozik.”
(Szent Ágoston)

A magyarszéki római katolikus templomba 2014 szeptemberében kerültem kántorként. Eleinte ismerkedtem a templomokkal, a hívekkel, illetve a kialakult éneklési szokásokkal. Minden helyen voltak jól és szívesen éneklő emberek, különösebb zenei előképzettség nélkül, akik bátran kapcsolódtak be az énekekbe.

Az első nagy kihívást a virágvasárnapi passió jelentette. Hosszú évek óta csak prózában hangzott el, de a régi hagyományhoz kapcsolódva, mindenképp szerettem volna énekes formában megszólaltatni. Nagyon sokan örömmel fogadták ezt a kezdeményezést, részt akartak benne venni, így erre az alkalomra alakult meg a kórus.

A kórustagok a plébániakörzet falvaiból jöttek össze. Létszámunk változó, lelkesedésünk töretlen. Összeköt bennünket, hogy a közös éneklés örömével Isten dicsőségét szolgálhatjuk.

Az énekkar működésének célja elsősorban a templomi szolgálat szentmiséken, liturgikus eseményeken. Az egyházi év jeles napjain több templomba is elmegyünk, hogy énekünkkel még ünnepélyesebbé, felemelőbbé tegyük a szentmiséket.

Ezek előtt az események előtt kóruspróbát tartunk. Főleg hallás után tanulunk, mivel kottát olvasni nem mindenki tud.

Fontos a hagyománytisztelet, de a megújulás is. Törekvésünk az eddig ritkábban hallott, de igényes és értékes énekek megszólaltatása.

A kórus örömmel fogadja az énekelni szerető, hívő fiatalok és felnőttek csatlakozását a kórushoz, hogy zenénk színesebb, szebb legyen.

Bertaldó Józsefné
kántor