Liget

Liget templomát kegyura építtette a legméltóságosabb Szentháromság tiszteletére 1842-ben. A település a magyarszéki plébániával karöltve önerőből végzi évek óta hűségesen felújítását.

Liget