Örömhírre hangolva

Húsvét

A Plébánia munkatársai nevében áldott és reményben növekvő húsvétot kívánok Önnek és kedves Családjának!

Rosner Zsolt plébános

...Tovább olvasom »

A SZENTLÉLEK KRISZTUS FELTÁMADÁSA TITKÁBAN

Raniero Cantalamessa OFM—Magyar Kurir

Krisztus feltámadása a reményünket alapozza meg a mi feltámadásunkról: „Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus Jézust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó Lelke által” (Róm 8,11).

Ez a bennünk lakó Lélek nem zálog, vagy...Tovább olvasom »


Legyünk a reménység cinkosai

A remény sokáig, és még ma is, az isteni erények között a szegény rokon, a kisebbik leánytestvér szerepét tölti be. Charles Péguy francia költő szerint a hit, remény és szeretet olyan, mint három nővér: kettő már nagylány, a harmadik még kicsi.  Együtt mennek az úton, fogva egymás kezét: a két...Tovább olvasom »


Törékenység

Novemberben sokat gondolunk elhunyt szeretteinkre. Ilyenkor mintha bekukucskálnánk a halál kapuján. Tudjuk, hogy egyszer át kell mennünk rajta, egyelőre azonban próbálunk eliszkolni előle. Ünneprontónak tartjuk, haragszunk rá, mert megakadályoz bennünket abban, hogy megvalósítsuk álmainkat.

Tényleg csak a halálig próbálkozhatunk. Ahogy a költő papírkosarában csak hajnalig sokasodhatnak az összegyűrt papírok, mert még...Tovább olvasom »


CSALÁD-ÜNNEP, 2. ÉVAD

Különleges havi találkozásaink elsősorban a plébánia családjait hívják, hogy találkozzanak egymással és más templomba járókkal. Ezen a hétvégén mindannyian egyetlen, közös szentmisén ünnepeljük Krisztust, aki egyetlen családba gyűjt bennünket.

Ráadásul közösen készülünk rá beszélgetéssel, játékkal. Külön készülnek az elsőáldozásra, bérmálásra jelentkező alsósok/felsősök, külön a felnőttek. A felnőttek idén „Jézus útja, avagy...Tovább olvasom »


Mennyekbe fölvett

A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. Ferenc pápa így fogalmaz: Mária hite életút. A zsinat leszögezi, hogy Mária a „hit zarándokútját járta” (LG, 58). Ezért ő előttünk jár ezen a zarándokúton, elkísér és támogat bennünket.

Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának,...Tovább olvasom »


A szentgyónásról

Képtelenek vagyunk megváltani magunkat, szükségünk van Isten megváltó kegyelmére. Ugyanakkor Isten mindegyikünket úgy óv, mint saját Fiát. Mindenkit a maga módján.  Születésekor a Kisjézust kimentette a gonosztevő kezéből, de hisszük, hogy a meggyilkolt betlehemi kisdedeket és az őket sirató édesanyákat is megvigasztalta, tudtukra adva valamiképpen áldozatuk értelmét. Erre az üzenetre...Tovább olvasom »


„Velünk az Isten!” (Mt 1,23)

Minden évben figyelemmel hallgatjuk Lukács evangéliumából a Jézus Krisztus születéséről szóló beszámolót. Az esemény hangulata és mélysége olyannyira magával ragad bennünket, hogy a megígért új idők kezdeténél érezzük magunkat. A karácsonyi hangulatban az embert nemcsak a maga törékenységében vagy nyomorúságában látjuk és szemléljük, hanem talán jobban, mint máskor, észrevesszük saját...Tovább olvasom »


Az emberiség felajánlása Jézus szentséges szívének

Úr Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk fölajánlja magát szentséges Szívednek.
Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették, és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken jóságos Jézus és öleld valamennyit legszentebb Szívedre.
Légy Királya...Tovább olvasom »


„Hiszem, ha látom!” Gondolatok a szentségimádásról

Egyszer valaki a szentségimádásról kérdezett, hogy az meg egyáltalán mire jó… Minek ülni a kitett Oltáriszentség előtt? Hogy láthassuk? De mit ad hozzá az imádsághoz, ha nézzük is?

Nehéz erre válaszolni. Ami biztos, hogy a lelki élet érésével fokozatosan egyre fontosabbá válik a csend, az egyszerű imaformák gyakorlása – így a...Tovább olvasom »


Ne légy szomorú!

Jézus, mielőtt felment a mennybe, a tanítványoktól búcsúzkodva elmondta, hogy ki ő. A tanítványok szomorúak, amikor meghallják, hogy Mesterük hamarosan elhagyja őket. Jézus ezt a szemükre veti, mert a szomorúság nem keresztény viselkedésmód.

Hogyan tudjuk elkerülni a szomorúságot? A szomorúság ellen az imában azt kérjük az Úrtól, hogy tartsa bennünk a...Tovább olvasom »


Vallástalan világban élünk

Napjainkban a fejlett világban a népesség egyre növekvő része már teljesen vallástalanul nőtt fel, és hozzászokott ahhoz, hogy magától értetődően Isten nélkül éljen. „Új nyelvet kell találnunk, amellyel egészen személyesen tanúsíthatjuk az Evangéliumot anélkül, hogy bárkire is ráerőltetnénk magunkat.” A keresztény lét lényege szerint együtt jár az Egyházhoz tartozással, mert...Tovább olvasom »


Ez a nap más, mint a többi - Család-Ünnep

Diversity tree hands pattern

Különleges havi találkozásaink, elsősorban a plébánia családjait hívják, hogy találkozzanak egymással és más templomba járókkal. Ez a vasárnap más, mint a többi. A többi hétvégén a szentmise jön el egyik-másik templomunkba, és ki-ki oda megy, ahová ér. Ezen a hétvégén viszont mi megyünk el közösen ugyanarra a szentmisére busszal, kocsival.

Ráadásul közösen...Tovább olvasom »


Boldogasszony-szemüveg

Mária könnye, Mária tövis, Mária rózsája, Mária cipellője, Mária virága, máriafű, Mária tenyere, Márialevél, Mária ágyszalmája, Máriavirág, Boldogasszony papucsa: hogy csak néhány virágot említsek, amelyek Szűz Mária nevét viselik. Azért nevezték el ezeket a virágokat eleink Szűz Máriáról, mert ezek között a virágok között éltek, jártak-keltek, és hogy hogy...Tovább olvasom »


Hova ez a rohanás?

rohanas

Azt hiszem, bármelyikőnk elmondhatná: nálunk kevesen járnak misére, gyerekek csak elvétve jönnek. Alig van, aki énekel. A mise után beszélgetés nélkül szétrebbenünk egy perc alatt, és több hét telik el, míg újra szót váltunk.

Régen ez nem így volt. Néhány évtizede még tele volt a templomunk. A gyerekeknek, fiataloknak csak állóhelye...Tovább olvasom »


Te Deum - Téged, Isten dicsérünk!

Te Deum – Hálaadás! A tanév végén ezzel a szóval illetjük a tanévzáró szentmisét. Hálát adunk a tanév kegyelmeiért, megköszönjük Istennek, az Atyának, hogy észrevesszük azt, amiben fejlődtünk, amiben okosabbá, bölcsebbé váltunk.

Nemcsak a diákokra vonatkozik ez, igaz, nekik számos formában mérik a fejlődésüket. Azonban minden korosztály számára gyümölcsöző számot vetni...Tovább olvasom »


Ünnepelni

Amikor ünneplek, a teremtő Isten munkatársaként viselkedem. A számítógép, ha végzett a frissítésekkel, automatikusan kikapcsol; az állat, ha jóllakott, elpihen; az embernek azonban szüksége van arra, hogy megünnepelje az elvégzett munkát, az eltelt időt. Egy születésnap, egy házassági évforduló, egy projekt befejezése ünnepnap, amikor megállunk, szépen felöltözünk,...Tovább olvasom »

Biciklizni vagy repülni?

Sokan úgy tekintenek megkereszteltségükre, mint egy tényre, ami egyszer eldőlt, és amivel nincs semmi tennivalójuk. Katolikusnak tartják magukat, mert annak idején megkeresztelték őket, talán hittanra is jártak, még az is lehet, hogy voltak elsőáldozók, bérmálkozók. Ez így történt, és azóta is így van. Elvégre biciklizni is elég...Tovább olvasom »

Az Oltáriszentség titka

eucharisztia

Az Oltáriszentségben Krisztus adja értünk önmagát. Üdvösségünkért, szeretetből és az Atya iránti engedelmességből. Áldozata vérontás nélkül jelenvalóvá válik minden szentmisében. Felőlünk nézve, az emberek oldaláról tekintve nagy titok ez, igazi misztérium. Isten oldaláról nézve azonban nem jelent korlátot az idő. Egyszeri és egyetlen a keresztáldozat, amely
lakoma is egyben: Krisztus...Tovább olvasom »


A vasárnapi szentmise közös

Szentháromság vasárnap

A szentmisét Jézus Krisztus kérte, hogy ünnepeljük „az ő emlékezetére”. Különleges hangsúlyt kap feltámadásának napján, vasárnap a szentmise ünneplése: ilyenkor átéljük, hogy Jézus új emberré tett bennünket, akik képesek megújítani hitüket önmagukban, valamint megerősíteni Istenre való ráhagyatkozásukat és bizalmukat egymás iránt. Ezért a vasárnapi szentmisében megünnepeljük istenkapcsolatunkat, saját magunkkal meglévő...Tovább olvasom »