Örömhírre hangolva (évközi 26. vasárnap)

Örömhírre hangolva Rövid gondolatok az évközi 26. vasárnap kapcsán (2016. szeptember 25.) „Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg mindenhatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Áraszd reánk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél.” (Részlet a szentmise könyörgéséből) Isten irgalma és igazsága abban mutatkozik meg leginkább, hogy minden embert meghív a … Tovább

Örömhírre hangolva (évközi 25. vasárnap)

Örömhírre hangolva: Rövid gondolatok a 25. Évközi vasárnap kapcsán (2016. szept.18.) “Mennyei Atyánk, te az isten- és emberszeretet parancsában foglaltad össze szent törvényedet. Add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre.” ( Részlet a szentmise könyörgéséből) 1. “Adj számot gazdálkodásodról!” (Lukács-evangélium16,2) Jézus a hűtlen intéző történetén keresztül arra tanít bennünket, hogy használjuk fel okosan a … Tovább

Örömhírre hangolva (évközi 24. vasárnap)

Örömhírre hangolva Rövid gondolatok az évközi 24. vasárnap kapcsán (2016. szeptember 11.) „Urunk, mindenség teremtő és gondviselő Istene, tekints reánk, és engedd megéreznünk irgalmas jóságodat, hogy egész szívvel szolgáljunk neked.” (Részlet a szentmise könyörgéséből) „Jézus Krisztus az Atya irgalmasságának az arca”– írja Ferenc pápa az irgalmasságról szóló bullájában (Misericordiae Vultus 1.). Vagyis Jézus tetteivel és … Tovább

Örömhírre hangolva – évközi 23. vasárnap

Örömhírre hangolva Rövid gondolatok az évközi 23. vasárnap kapcsán (2016.szeptember 4.) „Istenünk, te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe.” (Részlet a szentmise könyörgéséből)   „Aki hozzám jön és nem gyűlöli atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, testvéreit és nővéreit, … Tovább

Örömhírre hangolva – évközi 22. vasárnap

Örömhírre hangolva Rövid gondolatok az évközi 22. vasárnap kapcsán (2016. augusztus 28.) „Urunk, erősséges szent Istenünk, te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önts szívünkbe irántad való szeretetet, és növeld bennünk a vallásos lelkületet. Kérünk, gyarapítsd és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat.” (Részlet a szentmise könyörgéséből)   „Ha meghívnak, inkább menj, … Tovább

Örömhírre hangolva (évközi 21. vasárnap)

Örömhírre hangolva Rövid gondolatok az évközi 21. vasárnap kapcsán (2016. augusztus 21.) „Istenünk (…), add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és e világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket.” (részlet a szentmise könyörgéséből)   „Útban Jeruzsálem felé tanított a városokban és a falvakban, ahol csak keresztülment.” (Lukács-evangélium 13,22) … Tovább

Örömhírre hangolva (évközi 20. vasárnap)

Örömhírre hangolva Rövid gondolatok az évközi 20. vasárnap kapcsán (2016. augusztus 14.)   „Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden vágyunkat felülmúlják.” (Részlet a szentmise könyörgéséből)   „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön: mennyire szeretném, ha … Tovább

Örömhírre hangolva (évközi 19. vasárnap)

Örömhírre hangolva Rövid gondolatok az évközi 19. vasárnap kapcsán (2016. augusztus 7.) „Mindenható, örök Isten, bizalommal Atyánknak szólítunk téged. Tökéletesítsd szívünkben a fogadott fiúság lelkületét, hogy a megígért örökséget elnyerjük.” (Részlet a szentmise könyörgéséből) „Ne félj te kisded nyáj! Úgy tetszett Atyátoknak, hogy nektek adja az országot.” (Lukács-evangélium 12,32) Általában az ember attól fél, amit … Tovább

Örömhírre hangolva (Évközi 18. vasárnap)

Örömhírre hangolva Rövid gondolatok az évközi 18. vasárnap kapcsán (2016. július 31.) „Urunk, boldogan vallunk téged teremtő és gondviselő Istenünknek. Oltalmazd mindenkor híveidet: újítsd meg bennünk kegyelmi adományaidat, és megújult életünket őrizd meg jóságosan.” (Részlet a szentmise könyörgéséből) „Taníts meg számba venni napjainkat, hogy eljussunk a szív bölcsességére!” (Zsolt 90,12) „Vigyázzatok, fordult a többiekhez, őrizkedjetek … Tovább

Örömhírre Hangolva (évközi 17. vasárnap)

Örömhírre hangolva Rövid gondolatok az évközi 17. vasárnap kapcsán (2016. július 24.) „Hálát adunk neked, Atyánk, Istenünk, hogy életre hívtál minket. Te sohasem hagysz magunkra életünk útján, hanem mindig itt vagy mellettünk.” (részlet a VII.A eukarisztikus imából) „Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott.” (Lukács-evangélium 11,1)   Lukács evangélista gyakran beszámol arról, hogy Jézus imádkozott, az … Tovább