Rendkívüli gyűjtések

Barátúron és Magyarhertelenden:

A barátúri orgona tisztítására, hangolására és sípjainak javítására gyűjtést indítottunk. Eddigi adományaikat köszönjük, még 150.000 Ft hiányzik. Szeretném kérni a barátúriak, magyarhertelendiek és a Barátúrról elszármazottak további nagylelkű támogatását.

Adományozni Gráberné Jánosné Höfl Éva gyűjtése keretében, illetve a Magyarszéki Római Katolikus Plébánia 71800051-11087168-00000000 számon a Hungária Takaréknál vezetett bankszámlájára történő utalással lehet. A megjegyzés rovatba írjuk be: barátúri orgona, adomány.

Ligeten:

A ligeti templom belső rekonstrukciójára a ligeti önkormányzat elkülönített számláján van lehetőség adakozni. Eddig egy millió forint gyűlt össze, amit a plébánia saját forrásból másik egy millió forinttal egészít ki. Még 240.000 forintra van szükség. Kérjük támogatásukat!

Magyarszéken:

A magyarszéki világításkorszerűsítés befejezésére a középső csillár javítását és megerősítését követően kerül majd sor.

Abaligeten:

Az abaligeti templom villamoshálózatának mérőhelyszabványosítása folyamatban van. Sikerült a szentély elavult lámpatesteit lecserélni.