Rendkívüli gyűjtések

Abaligeten:

Az abaligeti templom villamoshálózatának mérőhely-szabványosításra indított gyűjtésünk véget ért. Támogatásukat hálásan köszönjük. A munkát megrendeltük.

Magyarszéken:

A magyarszéki plébániatemplom elavult villamoshálózatának rekonstrukciójára adott adományaikat hálásan köszönjük! A gyűjtés befejeződött, és a munkák kivitelezése lassan befejeződik.

Barátúron és Magyarhertelenden:

A barátúri orgona tisztítására, hangolására és sípjainak javítására gyűjtést indítottunk. Eddigi adományaikat köszönjük, még 170.000 Ft hiányzik. Szeretném kérni a barátúriak, magyarhertelendiek és a Barátúrról elszármazottak további nagylelkű támogatását.

Adományozni Gráberné Jánosné Höfl Éva gyűjtése keretében, illetve a Magyarszéki Római Katolikus Plébánia 71800051-11087168-00000000 számon a Hungária Takaréknál vezetett bankszámlájára történő utalással lehet. A megjegyzés rovatba írjuk be: barátúri orgona, adomány.