A szentmisék rendje

A szentmiséken (M) főtisztelendő Dallos Tamás szertartóval, Máger Róbert irodaigazgató-helyettessel és Rosner Zsolt plébánossal, igeliturgiákon (I) Hóbár Csaba abaligeti lelkipásztori munkatárssal, valamint Lőrincz Péter tanár úrral találkozhatnak.

A Pécsi Egyházmegye területén a másfél méteres védőtávolság megtartása és a védőmaszk viselése az áldoztatók, papok, és a hívek számára egyaránt ajánlott. További intézkedésig fennmarad templomainkban a szenteltvíztartók üresen tartása, és az Oltáriszentség kizárólag kézbe történő kiszolgáltatása.

M= szentmise, I= igeliturgia, B= bűnbánati liturgia, Gy=gyóntatás

február 7. Évközi 5. Vasárnap
Az abaligeti plébánia szentségimádási napja
08.00 Tekeres M, Balázs-áldás
08.00 Bakóca I
09.00 Abaliget, szentségkitétel, imaórák 11 óráig
09.30 Magyarszék M, Balázs-áldás
09.30 Magyarhertelend M, Balázs-áldás
11.00 Abaliget M, Balázs-áldás
11.50 Abaliget, szentségi áldás

február 12.
15.00 Orfű B

február 14. Évközi 6. Vasárnap
08.00 Mecsekrákos M
08.00 Husztót I
09.30 Magyarszék M
09.30 Magyarhertelend M
09.30 Barátúr I
11.00 Abaliget M
11.00 Felsőmindszent I

február 17. Hamvazószerda
16.00 Magyarszék M
17.00 Magyarhertelend, esti ima
18.00 Abaliget M

február 19.
15.00 Bakóca B, keresztút

február 21. Nagyböjt I. Vasárnapja
07.30 Bános Gy
08.00 Bános M
08.15 Liget I
09.30 Godisa M
09.30 Magyarhertelend M
09.30 Magyarszék I
11.00 Abaliget M
11.00 Kisbeszterce I

február 26.
16.00 Magyarszék B, keresztút

február 28. Nagyböjt II. Vasárnapja
08.00 Kovácsszénája M, előtte Gy
08.15 Orfű I
09.30 Felsőmindszent M
09.30 Magyarszék M
09.30 Magyarhertelend I
11.00 Egyházbér M, előtte Gy
11.00 Abaliget I

március 5.
18.00 Abaliget B, keresztút

március 7. Nagyböjt III. Vasárnapja
07.30 Barátúr Gy
08.00 Barátúr M
08.15 Tekeres I
09.15 Bakóca Gy
09.30 Bakóca M
09.30 Magyarszék M
09.30 Magyarhertelend I
11.00 Husztót M, előtte Gy
11.00 Abaliget I

március 12.
15.00 Orfű B, keresztút
16.15 Tekeres Gy

március 13.
15.30 Kisbeszterce Gy
16.00 Kisbeszterce M

március 14. Nagyböjt IV. Vasárnapja
A magyarszéki plébánia szentségimádási napja
07.45 Liget Gy
08.00 Liget M
08.45 Bános I
09.30 Magyarhertelend M
09.30 Magyarszék M, szentségkitétel, gyóntatás,
12.45 Magyarszék, szentségi áldás
11.00 Abaliget I

március 19.
15.00 Felsőmindszent B, keresztút

március 21. Nagyböjt V. Vasárnapja
09.30 Mecsekrákos M, előtte Gy – (dr. Cziglányi Zsolt kozármislenyi plébános)
09.30 Magyarhertelend M
09.30 Magyarszék I
11.00 Abaliget M, előtte Gy – (dr. Cziglányi Zsolt kozármislenyi plébános)
11.00 Felsőmindszent I

március 26.
17.00 Magyarhertelend B, keresztút, barkaszentelés

március 27.
16.30 Godisa Gy
17.00 Godisa M, barkaszentelés

március 28. Virágvasárnap, Urunk Szenvedésének Vasárnapja
08.00 Orfű M, barkaszentelés
08.00 Kovácsszénája I
09.30 Magyarszék M, barkaszentelés
09.30 Magyarhertelend I
11.00 Abaliget M, barkaszentelés
11.00 Egyházbér I

Rendszeres programjaink

Szerdánként Abaligeten 6-7 h között csendes imádság van az iskoláért a templomban. 17 órakor (kivéve adventben) Magyarhertelenden esti imádságot végzünk a templomban áldoztatással. 18 órakor Magyarszéken a Bibliakör szünetel.

Csütörtökönként félórás szentségimádást (Sz) tartunk 15.00-kor Magyarszéken papi és szerzetesi hivatásokért imádkozva Rosner Zsolt plébánosnál gyónási lehetőséggel.

Péntekenként a bűnbánati liturgián (B) szentgyónási lehetőséget is biztosít Rosner Zsolt plébános.

A kármelita nővérek kápolnájában hétköznap 8, vasár- és ünnepnapokon 11 órakor van szentmise.