Szentmisék rendje

A szentmiséken (M) főtisztelendő Dallos Tamás szertartóval, Máger Róbert irodaigazgató-helyettessel és Rosner Zsolt plébánossal, igeliturgiákon (I) Hóbár Csaba abaligeti lelkipásztori munkatárssal, valamint Lőrincz Péter tanár úrral találkozhatnak.

A Pécsi Egyházmegye területén a másfél méteres védőtávolság megtartása és a védőmaszk viselése az áldoztatók, papok, és a hívek számára egyaránt ajánlott. További intézkedésig fennmarad templomainkban a szenteltvíztartók üresen tartása, és az Oltáriszentség kizárólag kézbe történő kiszolgáltatása.

M= szentmise, I= igeliturgia, B= bűnbánati liturgia, Gy=gyóntatás,
T=temető-megáldás, Á= ádventi gyertyagyújtás

november 15. Évközi 33. Vasárnap
08.00 Mecsekrákos M, Szt. Márton-búcsú
09.30 Magyarszék M
09.30 Magyarhertelend M
11.00 Abaliget M

november 19.
17.45 Mecsekszakál Gy
18.00 Mecsekszakál M, Szt. Erzsébet-búcsú

november 22. Krisztus Király Vasárnapja
08.00 Magyarszék M
11.00 Abaliget M

november 27.
15.00 Egyházbér B

november 28.
13.30 Husztót M
15.00 Godisa M
16.30 Mecsekrákos M
17.00 Mecsekrákos Á
17.00 Magyarhertelend Á

november 29. Advent I. Vasárnapja
08.00 Kisbeszterce M
09.30 Magyarszék M
09.15 Magyarhertelend Gy
09.30 Magyarhertelend M
11.00 Abaliget M

december 1.
06.00 Abaliget M, roráté, utána gyóntatással

december 4.
15.00 Bános B

december 5.
13.15 Kovácsszénája Gy
13.30 Kovácsszénája M
15.00 Tekeres M
15.45 Tekeres Gy
16.30 Magyarhertelend Gy
17.00 Magyarhertelend Á
17.00 Mecsekrákos Á

december 6. Ádvent II. Vasárnapja
07.45 Kishajmás Gy
08.00 Kishajmás M
08.00 Egyházbér I
09.15 Bakóca Gy
09.30 Bakóca M
09.30 Magyarszék I
09.30 Magyarhertelend M
10.45 Felsőmindszent Gy
11.00 Felsőmindszent M
11.00 Abaliget I

december 8.
06.00 Abaliget M, roráté, utána gyóntatással

december 11.
15.00 Godisa B

december 12.
17.00 Mecsekrákos Á
17.00 Magyarhertelend Á

december 13. Ádvent III. Vasárnapja
11.00 Abaliget M

december 15.
06.00 Abaliget M, roráté, utána gyóntatással

december 18.
15.00 Mecsekrákos B

december 19.
15.00 Orfű M
15.45 Orfű Gy
16.30 Barátúr Gy
17.00 Barátúr M
17.00 Mecsekrákos Á
17.00 Magyarhertelend Á

december 20. Advent IV. Vasárnapja
08.00 Godisa I
09.00 Magyarszék Gy
09.30 Magyarszék M
09.00 Kisbeszterce Gy
09.30 Kisbeszterce M
09.30 Magyarhertelend I
10.45 Liget Gy
11.00 Liget M
11.00 Abaliget I

december 24. Szenteste
16.00 Felsőmindszent M, pásztorjáték
18.00 Magyarszék M
20.00 Orfű M
24.00 Abaliget M

december 25. Karácsony, Urunk születésének ünnepe
08.00 Kovácsszénája M
08.00 Barátúr I
08.30 Godisa I
09.30 Magyarszék I
09.30 Magyarhertelend M
09.45 Kishajmás I
11.00 Tekeres I
11.00 Liget I
11.00 Bakóca M

december 26. Szt. István vértanú
09.30 Egyházbér M
09.30 Kisbeszterce M
11.00 Bános M

december 27. Szt. Család Vasárnapja
07.45 Husztót Gy
08.00 Husztót M
09.30 Magyarszék M
09.30 Magyarhertelend M
11.00 Abaliget M
A szertartások végén család-megáldással.

december 31.
16.00 Magyarszék M, év végi hálaadás

január 1. Szűz Mária, Isten Anyja
09.30 Magyarhertelend M
11.00 Abaliget M
13.30 Felsőmindszent M
15.00 Mecsekrákos M

Rendszeres programjaink

Szerdánként Abaligeten 6-7 h között csendes imádság van az iskoláért a templomban. 17 órakor (kivéve adventben) Magyarhertelenden esti imádságot végzünk a templomban áldoztatással. 18 órakor Magyarszéken Bibliakört tartunk a plébánián (kivéve december 23/30).

Csütörtökönként félórás szentségimádást (Sz) tartunk (novembertől) 15.00-kor Magyarszéken papi és szerzetesi hivatásokért imádkozva Rosner Zsolt plébánosnál gyónási lehetőséggel (kivéve december 24/31).

Péntekenként a bűnbánati liturgián (B) szentgyónási lehetőséget is biztosít Rosner Zsolt plébános. Októberben rózsafüzér-imádsággal köszöntjük a Szűzanyát.

A kármelita nővérek kápolnájában hétköznap 8, vasár- és ünnepnapokon 11 órakor van szentmise.