Vasárnapi örömhír

A vasárnapi igeszakaszok ihlette elmélkedések segítik az Úr napjának megünneplését.

Évközi 18. Vasárnap - Zavaró tényező

elmélkedés az Évközi 18. Vasárnap szentírási szakaszaihoz

Hogy lehet az, hogy annyira vágyunk pihenni a csendes vízparton, utána meg panaszkodunk a sok szúnyog miatt?
Hogy lehet az, hogy annyira vágyunk szerelmünk közelségére, egy idő után mégis összezörrenünk?
Hogy lehet az, hogy annyira vágyunk a változatosságra, aztán nehezen szokjuk meg a...Tovább olvasom »


Évközi 17. Vasárnap - Jackpot

elmélkedés az Évközi 17. Vasárnap szentírási szakaszaihoz

A Jackpot bár a pókerből származó kifejezés, de a lottóban csinált karriert. Azt jelenti, hogy ha több játékkörben nincs telitalálat, akkor a következő körben emelkedik a telitalálat nyereménye. A Jackpot hatalmas vonzerőt gyakorol a játékosokra, akiket a nyeretlen körök miatt emelkedő...Tovább olvasom »


Évközi 16. Vasárnap - Lélegzetvétel

elmélkedés az Évközi 16. Vasárnap szentírási szakaszaihoz

A mellúszás ritmusában az aktív kartempó fázisában emelkedik ki a vízből a fej levegővételre, majd a lábtempó alatt az ismét előrenyúló karok között újra a vízbe merül. A fuvolista és az énekes alaposan áttanulmányozza a választott darabot, és bejegyzi...Tovább olvasom »


Évközi 15. Vasárnap - Számháború

elmélkedés az Évközi 15. Vasárnap szentírási szakaszaihoz

Szemüveges gyerekként mindig hamar kiestem a számháborúban, mert mire kibetűztem egy-egy ellenséges számsort valakinek a fején, már leolvasták az enyémet. Mégis vonzott és vonz a mai napig ez a játék, ahol kettesével összállva tankba vagy ketten-hárman egymást fedezve lehet igazán előrejutni,...Tovább olvasom »


Évközi 14. Vasárnap - Mi van a hűtőben?

elmélkedés az Évközi 14. Vasárnap szentírási szakaszaihoz

Ránk tört a kánikula. Egy harmadik emeleti panellakásban ilyenkor már csak ténferegni tudunk. Naponta háromszor zuhanyzunk, és időnként odaállunk a hűtőszekrény nyitott ajtaja elé azon merengve, mit együnk vagy mit igyunk, hogy lehűtsük testünket.

A názáretieknek Jézus korában nem volt...Tovább olvasom »


Évközi 13. Vasárnap - Két szál pünkösdrózsa

elmélkedés az Évközi 13. Vasárnap szentírási szakaszaihoz

A két szál pünkösdrózsa, melyet Julcsa megköt bokrétába, és betűz kisangyala pörge kalapjába a szerelem jelképe népdalaink gazdag kincsestárában. A szerelemé, amely összeköt egy fiút meg egy lányt, áthidalva minden őket elválasztó akadályt. Ez a két szál varázsos virág...Tovább olvasom »


Évközi 12. Vasárnap - Vukom-párnám

elmélkedés az Évközi 12. Vasárnap szentírási szakaszaihoz

Gyerekkoromban legkisebb unokahúgomnak volt egy plüss rókája, akit úgy hívott, hogy “vukom-párnám”. Csak vele volt hajlandó elaludni. Lehet, hogy Neked is volt egy állatkád, amit szorongattál gyerekkorodban? Vagy a kispárnád csücskét rágtad elalváskor? Valami biztosan volt, amitől biztonságban érezted magad.

elmélkedés az Évközi 11. Vasárnap szentírási szakaszaihoz

A gyerekdal szerint “Kicsi vagyok én, majd megnövök én,… nagyobb leszek, erős leszek, bátor leszek, nagy úr leszek, vezér leszek én.” Igen, erősek, nagyok, sőt hatalmasok szeretnénk lenni, hogy az legyen, amit mi akarunk, hogy megvalósuljanak mesebeli álmaink, hogy minden sikerüljön,...Tovább olvasom »


Úrnapja - Vértestvérség

elmélkedés Úrnapja szentírási szakaszaihoz

Az egész világon ismert szokás, hogy akik teljes szívvel elköteleződnek egymás támogatására, véd- és dacszövetséget kötnek, vegyítik vérüket, és vérükkel pecsételik meg egymás iránti odaadásukat. Van ebben gyerekkori álmodozás, ifjúkori tettvágy – nagy barátságok születése.

Megtaláljuk benne a személyes kapcsolatokon túli, tágabb közösség...Tovább olvasom »


Szentháromság Vasárnapja - Isten vajon horkol-e?

elmélkedés Szentháromság Vasárnapjának szentírási szakaszaihoz

Idétlen egy kérdés, tudom. Meg túl antropomorf is. Az Isten van, létezik, maga az örök jelen. Jézus azt mondja, az “én Atyám szüntelenül munkálkodik” (Jn 5,17), tehát képtelen egy elképzelés. Azonban mégsem jár haszon nélkül elmélázni ezen. Egyrészt mert az újkor...Tovább olvasom »


Pünkösdvasárnap - Zrínyi kirohanása

elmélkedés Pünkösdvasárnap szentírási szakaszaihoz

1566. szeptember 7-én Szigetvár ostroma a végéhez ért. A török pattantyúsok lángba borították a belső vár épületeit is, a védők maradéka Zrínyi Miklós bán vezetésével az utolszor elsütött ágyú kartácsa által megtisztított hídon belerohant az ostromlók tömegébe. Sziget Oroszlánja éltében s holtában...Tovább olvasom »


Mennybementel - Egy pohár víz

elmélkedés Mennybemenetel ünnepének szentírási szakaszaihoz

Nálunk a családban mindenkinek saját üvegpohara, saját csészéje van. Így aztán még mielőtt az óvodában megtanultam volna a “Madarak, fák napja” kapcsán, hogy ne csak szépnek tartsam az erdő fáit, vadjait, madarait, hanem óvjam környezetüket, élőhelyüket is, már része volt az életemnek, hogy...Tovább olvasom »


Húsvét VI. Vasárnapja - A mindent látó gömb

elmélkedés Húsvét VI. Vasárnapja szentírási szakaszaihoz

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyhatalmú császár, aki mindenféle drágaságot összegyűjtött palotájába. Híres szobrokat, különleges találmányokat, távoli népek csodaerejű talizmánjait szerezte meg követei révén, ha lehetett, szép szóval, arannyal, de ha nem ért célhoz, akkor csellel és erőszakkal. Mivel...Tovább olvasom »


Húsvét V. Vasárnapja - A viza ösztöne

elmélkedés Húsvét V. Vasárnapja szentírási szakaszaihoz

2010-ben különleges teljesítményre figyeltek fel a természetvédők: a 2009-ben Magyarországon a Dunába visszatelepített egyik vizát 1580 kilométerrel délebbre, a Duna-deltában fogták ki ukrán halászok. A tok-félék családjába tartozó viza egykor a Duna legnagyobb halfaja volt; némely példányának mérete a fehér...Tovább olvasom »


Húsvét IV. Vasárnapja - Szuperkozmikus evolúció

elmélkedés Húsvét IV. Vasárnapja szentírási szakaszaihoz

Az ezoterikus piacon számtalan bogyót, kapszulát lehet venni, és talán még ennél is több képzésen lehet részt venni azzal a céllal, hogy egyesüljünk a világegésszel, és hatalmas energiák álljanak rendelkezésünkre, amelyekkel életünket rendbe rakjuk, és sikeres pályára állítjuk. Ez a...Tovább olvasom »


Húsvét III. Vasárnapja - A Przeworsk-kultúra és a szürke kerámia

elmélkedés Húsvét III. Vasárnapja szentírási szakaszaihoz

Míg Milánóban Szent Ambrus az ariánusokkal vitázott, Szent Jeromos Rómában az evangéliumok újrafordításával bíbelődött, 1300 kilométerrel északkeletre, a Kárpát-medence keleti peremén egy germán nép élt viszonylag háborítatlanul. Azonban nem tudni miért, egyszer csak elkezdték használni a gyorskorongolt, bepecsételt díszítésű, szürke...Tovább olvasom »


Irgalmasság Vasárnapja - A mézeskalács huszár

elmélkedés Irgalmasság Vasárnapja szentírási szakaszaihoz

A mézeskalács huszár abból az időből maradt ránk, amikor a katolikus parasztfiúcskáknak és városi lurkóknak a nyalka huszár pej paripán a hőst testesítette meg. Gyakran lett a pitvarban a gyerekek keze között a seprűből paripa, a paradicsomkaróból kard, és máris indulhatott...Tovább olvasom »


Húsvéthétfő

Az üres sír félelmetes és reményteli. Ha belemész a kalandba, és rábízod magad az örömhír hullámaira, akkor az üres sír messze repít: odarepít azokhoz, akik közel vannak, és azokhoz, akik távol: hamar sok testvéred lesz. Ha belemész a játékba, az isteni színjátékba, akkor ÉLNI fogsz, és az életről szól minden...Tovább olvasom »


Nagyszombat - Ima

Köszöntelek a folyók zúgásával,
a felhő-arcú hegyekkel, a hegy forma fellegekkel,
a gong-alakú csillagokkal,
köszöntelek a szivárvánnyal, az éj minden tüzével,
és végül az ámulatos nap-ragyogással
mind a tiéd!
valamennyiben itt vagy,
akkor is, ha szenderegsz és úgy is, ha leszállsz hozzánk váratlanúl
s a teremtmények seregének megvilágítod újra meg újra
kerek pajzsaidat, eleven mezőkön és rideg mérföldköveken...Tovább olvasom »


Nagypéntek - csodálkozás és csodálat

“Mi történt azokkal az emberekkel, akik néhány nap leforgása alatt képesek Jézus hozsannázása után azt kiabálni, hogy “keresztre vele”? Mi történt? Azok az emberek csodálták Jézust, de nem engedték, hogy Jézus csodálkozást váltson ki bennük; a csodálkozás viszont nyitott marad a másikra, az ő újdonságára…

Csodálkoznunk kell, meglep minket Jézus, mert megaláztatás útján...Tovább olvasom »


Nagycsütörtök - a nekünk adott Kenyér

Jézus a mennyből alászállott Élő Kenyérnek nevezte magát.
Felfoghatatlan módon az idők végezetéig velünk maradt
egy kis darab kenyérben, lelkünk táplálékaként.
Ez a darab kenyér a világ és az egész emberiség legnagyobb kincse,
hitünk középpontja és csúcsa.

...Tovább olvasom »

Nagyhét

„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”

Nagyhét. A Megváltás hete. Az Áldozat és a Győzelem hete. Az Eucharisztia hete. Az Egység hete.

Az Eukarisztiában megjelenik Jézus áldozata: elhagyottsága halála és feltámadása – megjelenik a megtestesült Isten, aki áldozatul adta magát értünk; hogy mi egy legyünk Vele, és Benne eggyé legyünk egymással! Mennyi...Tovább olvasom »


Virágvasárnap - csúcstechnológia

elmélkedés Virágvasárnap szentírási szakaszaihoz

A gazdasági-politikai hatalmak a világtörténelemben az első birodalmak létrejötte óta törekedtek arra, hogy kiaknázzák a meghódított területek gazdasági és humánerőforrásait. A rablástól és rabszolgaságtól kezdve, a nyersanyag-kitermelésen és gyarmatosításon át egyre kifinomultabb eszközökkel használták ki az alávetett országokat.

A globalizáció országokon átnyúló hatalmi...Tovább olvasom »


Nagyböjt V. Vasárnapja - A hegy lába

elmélkedés Nagyböjt V. Vasárnapjának szentírási szakaszaihoz

Műkedvelő természetjáróként, amikor egy dombtetőt kinézek, hogy oda szeretnék feljutni, időnként nem kalkulálok azzal, hogy mielőtt megmászhatnám a felfelé vezető kaptatót, le kell ereszkednem a völgybe a hegy lábához. Onnan számítva a kaptató máris kétszer olyan hosszú, mint amilyennek messziről...Tovább olvasom »


Nagyböjt IV. Vasárnapja - Cola-chips

elmélkedés Nagyböjt IV. Vasárnapjának szentírási szakaszaihoz

“A főzeléket is meg kell enned… meg a sárgarépát, a céklát is… Aha, nem kéred… de akkor sütit sem kérsz, igaz? Akkor mégis kéred? Tessék, egyél szépen. Ha megetted, kapsz sütit is.” Talán nem ismeretlen egyetlen szülőnek sem ez az ebéd közbeni...Tovább olvasom »


Nagyböjt III. Vasárnapja - Kincskereső

A technika fejlődésével egyre könnyebb felszínre hozni rég elsüllyedt kereskedőhajók kincseit. Igaz, nem olcsó mulatság egy ilyen expedíció, de van olyan rakomány, ami megéri. 2007-ben például fél milliárd dollár értékű aranyat és ezüstöt hozott fel a tenger mélyéből egy amerikai cég. Nem csoda, ha a kincskeresés hóbortja egyre...Tovább olvasom »


Nagyböjt II. Vasárnapja - Nem birtokolható, hanem szerethető

elmélkedés Nagyböjt II. Vasárnapjának szentírási szakaszaihoz

Izsák feláldozása, a “tulajdon Fiát” értünk odaadó Isten képe a nagykorúvá vált európai ember szemében akkora botrány, amelyet csak harsányabbá, rettenetesebbé tesz a színeváltozás önfeledt boldog pillanata, amelyben Mózes és Illés a haláláról beszélgettek Jézussal.

Mi másként csináljuk....Tovább olvasom »


Nagyböjt I. Vasárnapja - Mi van a pocsolyában?

elmélkedés Nagyböjt I. Vasárnapjának szentírási szakaszaihoz

Te mit látsz benne? Bosszúság? Borongós idő? Kerülgetni való rossz? Olyan érdekes, hogy mi mit látunk benne, és mit lát egy kisgyerek. Számára a pocsolya játék, nagy, vizes szórakozás, úgy, mint az esti fürdés. Meg egy egész világ tele tükröződéssel.

Tovább olvasom »

Évközi 6. Vasárnap - Lelki szemetesláda

elmélkedés az Évközi 6. Vasárnap szentírási szakaszaihoz

Időnként panaszkodunk, hogy valaki ránk zúdította a panaszait, és meg sem kérdezve, mi van velünk, egyszerűen lelki szemetesládának használt minket. Aztán legközelebb mi teszünk ugyanígy valaki mással. Mesélünk neki magunkról, kapcsolatainkról, és miután jól kipanaszkodtuk magunkat, megkönnyebbülve otthagyjuk ezzel a szemétdombnyi...Tovább olvasom »


Évközi 5. Vasárnap - A honfoglaló íj

elmélkedés az Évközi 5. Vasárnap szentírási szakaszaihoz

Az összetett sztyeppei íjak négy alapanyagból állnak: a fa, az ín, a szaru és a ragasztáshoz használt enyv. Egyes esetekben agancslemezeket is használtak az íj egyes részeinek merevítésére. Fából készül az íj váza és a merev szarvak is. Az...Tovább olvasom »


Évközi 4. Vasárnap - Osztatlan szívvel

elmélkedés az Évközi 4. Vasárnap szentírási szakaszaihoz

Úszni kora reggel a még üres Balatonban. Elsőként csobbanni az uszoda sportmedencéjébe. Felfutni a kilátóhoz és szétnézni. Kimenni az erkélyre napfelkeltét nézni. Mindenkinek vannak ilyen szent pillanatai, amikor átéli a békét, a teremtés szépségét és egységét. Azt, hogy “minden rendben”. Ilyenkor...Tovább olvasom »


Isten Igéjének Vasárnapja - Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra

elmélkedés az Évközi 3. Vasárnap szentírási szakaszaihoz

Tizenegyéves forma lehettem, amikor az egyik kaktuszomon, amit nagymamámtól kaptam, télvíz idején egyszer csak egy bimbó jelent meg, és napról napra hatalmasabb lett. Egy hét után a tíz centiméteres kaktuszon egy hat centiméteres hajtás volt már, és...Tovább olvasom »


Évközi 2. Vasárnap - Lengő tekéből perpetuum mobile

elmélkedés az Évközi 2. Vasárnap szentírási szakaszaihoz

Zamárdiba, a SZOT-üdülőbe gyakran vitt el nagyapám, hogy amíg ő dolgozik délelőtt az irodában, addig eljátsszak az üdülő kertjében. Leginkább a lengőtekét szerettem. Kilenc bábu, farács és a kugli: elég jól lehetett vele játszani. Nagy döntések voltak, nagy tarolások.

Egy...Tovább olvasom »


Urunk megkeresztelkedése - Bőség, ínség

elmélkedés a Urunk megkeresztelkedésének szentírási szakaszaihoz

Most, amikor bőszen iparkodik mindenki leadni a karácsonykor felszedett kilókat, talán felszisszenünk Trito-Izajásnak felszólításán, hogy együnk egy jót, és élvezzük a zsíros falatokat. És akkor már minden bizonnyal azt is nehéz összeadnunk, hogy utána miért kerülünk szembe a sáskát pirítgató...Tovább olvasom »


Vízkereszt - "fölötted ott ragyog az Úr"

elmélkedés a vízkereszti szentírási szakaszokhoz

Mindig szerettem a puha babatakarót végigsimítani. Én éreztem magam biztonságban, amikor az édesanya fürdetés után puha flanel takaróba bugyoláltan fölkapta nevető babáját, és magához ölelte. Nem a takaró számított a babának, hanem az édesanya hangja, illata, de a takaró közvetítette azt....Tovább olvasom »


Karácsony utáni 2. Vasárnap - Fifi

elmélkedés a vasárnapi szentírási szakaszokhoz

Január első vasárnapján furcsa neszezésre lettünk figyelmesek a nyitott fészer felől. A tüzifa és a gyújtósnak félretett papundekli között reggel egy elnyűtt bundájú kiskutyát találtunk. Napok óta nem evett, bundájában bogáncs és karcolások. A család megszemlélte a kiskutyát, és egyetértettünk abban,...Tovább olvasom »


Újév - A gondoskodás kultúrája

elmélkedés az újévi szentírási szakaszokhoz és Ferenc pápa újévi gondolataihoz

Úgy jelenik meg az Isten Izraelnek a pusztában, mint a gondoskodó Isten, akinek karja áld és megőriz, arcának ragyogása békét áraszt (vö. Szám 6,24-26).
Ferenc pápa szavai szerint ez az oltalmazó Isten a gondoskodás kultúráját ontja...Tovább olvasom »


Szent Család Vasárnapja - Kagylóhéjjal kimerni a tenger vizét

elmélkedés a vasárnapi szentírási szakaszokhoz

Szent Ágoston egy történet szerint elmereng a kagylóhéjjal a parti föveny gödrébe a tengert átmerő gyermeken. Ez Isten lehetetlen vállalkozásának a metafórája, amellyel végtelen szeretetet oltott a cseppnyi emberi szívbe. Hogyan fér bele? Nem tudjuk. Mikorra fér bele? Nem tudjuk. Tudjuk azonban, hogy...Tovább olvasom »


Karácsony - Az Édenkertbe született

elmélkedés a karácsonyi szentírási szakaszokhoz

A naprendszer évmilliárdos és az emberiség évmilliós története egyetlen pillanatnak tűnik az Isten tenyerén. Ahogy a jóllakott csecsemő számára is minden biztonság és boldogság, amikor az édesanyja karjában ringatja, úgy a történelem is célja beteljesülésében ragyog Isten ölén. Valójában ebből...Tovább olvasom »


Advent IV. Vasárnapja - "Anyám méhében Te szőtted a testem." (Zsolt 139,12)

elmélkedés a vasárnapi szentírási szakaszokhoz

A nagy történetek titokban születnek. Az összefüggések felfedezése, a természet működésének megértése ugyanúgy lassan, lépésről lépésre történik, mint ahogy egy vers is a kezdeti gondolatból több-kevesebb csiszolás, alakítás után ölt végleges formát.

Csak az idősödő Dávid király érti...Tovább olvasom »


Advent III. Vasárnapja - Ki vagy te?

elmélkedés a vasárnapi szentírási szakaszokhoz

Mit mondasz magadról? Hatszor kérdik meg az okosak, a tanultak Keresztelő Jánostól: “Ki vagy te?”. Tudni akarják. Csak tudni. Ennyi és kész. De elvétik. Mert nem tényeket, állításokat kell tudni, hanem megismerni azt, aki küldte. Tudni igazából Róla kell. Csak Vele...Tovább olvasom »


Advent II. Vasárnapja - Szürke szenzáció

elmélkedés a vasárnapi szentírási szakaszokhoz

Te mire kapod föl a fejed? Téged mi érdekel? Mit szeretnél venni/látni/kipróbálni? Ma internetes keresőmotorok és logaritmusok gyűjtenek adatokat az általunk látogatott oldalakról, a megnyitott linkekről, hirdetésekről. Hónapok után is felidézik, mit kerestél valamely oldalon, mit vásároltál valamely online áruházban. Megalkotják...Tovább olvasom »


Advent I. Vasárnapja - Felnőtt lettél? Nem függsz senkitől?

elmélkedés a vasárnapi szentírási szakaszokhoz

Sokat küzdöttem a magam igazáért. Sokat fáradtam, hogy bizonyítsak. Én akartam elérni, én akartam felmutatni valamit. Én egyedül, a magam erejéből. Sokszor sikerült. Sokszor nem.

Aztán elmentek, elernyedtek, leváltak utamról azok, akik akkor körülvettek. “Elhervadtak mindnyájan, mint a falevél”,...Tovább olvasom »


Krisztus Király Vasárnapja - Mit teszek érted, báránykám?

elmélkedés a vasárnapi szentírási szakaszokhoz

Jó pásztorként gondot viselek rád. Figyelek arra, hogy a különböző fajta füveket, amelyek óvják az egészséged, erőssé tesznek, váltakozva, arányosan legelhesd, és sose olyat, ami árt. Figyelek arra, hogy a déli hőségben itató mellett pihenhess árnyékos ligetben. Figyelek arra, hogy estére visszaérjünk a...Tovább olvasom »


Évközi 33. Vasárnap - Bármit teszel, gondolj halálodra (Sir 7,40)

elmélkedés a vasárnapi szentírási szakaszokhoz és Ferenc pápa üzenetéhez a Szegények Világnapjára

Ferenc pápa Tours-i Szt. Márton és Árpád-házi Szt. Erzsébet, a szegények mai Magyarország területéről származó, két nagy védelmezőjének ünnepe között a szegények védelmében az Ószövetség egyik bölcselkedőjének, Jézus Sirák fiának szavairól elmélkedik. Fölteszi a kérdést: milyen a...Tovább olvasom »


Évközi 32. Vasárnap - Gondolsz rám?

elmélkedés a vasárnapi szentírási szakaszokhoz

Micsoda megtiszteltetés! Meghívást kaptunk, az egész csapat, a lakodalmára! És ruhát varrat nekünk, szombaton megyek én is ruhát próbálni a varrónőhöz. Ez aztán a buli!
Eljött a nagy nap. Már reggel finomságokkal vártak bennünket. Mindenki jókedvű, az idő is gyönyörű. Aztán elment a Nagy...Tovább olvasom »


Mindenszentek ünnepe - Homlokomon a jel

,,Ne ártsatok a földnek és a tengernek, sem a fáknak, amíg meg nem jelöljük homlokukon Istenünk szolgáit!’’

elmélkedés a vasárnapi szentírási szakaszokhoz

Most, hogy elindult a lázmérés az iskolákban, a munkahelyeken, felértékelődött a homlokunk. Egyébként szeretünk megfeledkezni róla. Igazgatjuk a hajunkat, behúzzuk a hasunkat, védjük a széltől fülünket, nyakunkat,...Tovább olvasom »


Évközi 30. vasárnap - Koszos a szemüvegem

elmélkedés a vasárnapi szentírási szakaszokhoz

Koszos szemüvegben szürke a világ. Egyébként, egészen hozzá lehet szokni. Emlékszem, egyszer lakásom ablaka egy városi tűzfalra nézett. Még kinyitni is kényelmetlen volt. Sokáig nem is pucoltam. Egyszerűen beletörődtem, hogy úgysem lehet rajta keresztül látni semmi szépet. Aztán egy tavasszal virágba borult egy...Tovább olvasom »


Évközi 29. Vasárnap - Szemed íriszén tükröződöm én

elmélkedés a vasárnapi szentírási szakaszokhoz

Ákos szerelmes dala, az Írisz elgondolkodtat.
Vajon ki tükörződik a szememben?
Nyilván az, akire ránézek.
De ki a legnagyobb a tükröződések közül?
Nyilván az, akihez közel megyek.
De ki az, aki nem csak a felszínén, hanem a tekintetem mélyén is ott van, egyetlenként, végső megnyugvásként?
Tényleg,...Tovább olvasom »


Évközi 28. Vasárnap - Nekem jár

elmélkedés a vasárnapi szentírási szakaszokhoz

Jogok, esélyek, kapcsolatok és lehetőségek. Szövevényes világ vesz körül bennünket, amelyben minden követ meg kell mozgatni azért, hogy fenntarthassuk az életszínvonalunkat. Amelyet eköben milliók irigyelnek tőlünk, és szintén el akarnak érni. Amelyet milliók vágynak, de sokkal kevesebbel kell megelégedniük. Mi pedig érezzük a nyomást nemcsak...Tovább olvasom »


Évközi 27. Vasárnap - Leszakítva

elmélkedés a vasárnapi szentírási szakaszokhoz

Talán emlékszel te is, gyerekkorodban, amikor megtetszett egy mezei virág, és azt mondtad apukádnak, hogy ezt leszedem, és elviszem anyunak. Apu mondta, hogy ne tedd, mert nem lesz szép, mire hazaérünk. De Te nem hitted el, leszakítottad a piros pipacsot és...Tovább olvasom »


Évközi 26. Vasárnap - Próbáld meg újra!

Hányszor találom szemben magam értetlen tekintetekkel, hitetlenkedő arckifejezéssel: csodabogár vagyok, mert rábízom magam Istenre, akit nem látok, Istenre, aki nem ír népszerű slágereket, Istenre, aki nem mondja meg a tutkót, Istenre, aki annyi mindenben nem segít. Nem segít, hanem kihívásokat ad. Nem megoldásokat árul, hanem felfedezésre hív. Nem énekel, hanem...Tovább olvasom »


Évközi 25. Vasárnap - Égi vattacukor

Az igehelyek itt elérhetők.

Te nem szerettél volna a felhőkbe legalább egyszer beleharapni? Na ne már… emlékezz vissza… hanyatt fekszel a fűben, és nézed, ahogy azok a vattacukor formájú pamacsok száguldanak az ég egyik végéből a másikba… egyszerűen megkívánta őket a gyerekforma ember, és csak nyújtogatta a nyakát,...Tovább olvasom »


Évközi 24. vasárnap - Megette a szú

Megette a szú
“Ideges természet vagyok./ Hamar felkapom a vizet./ Engem már csak ilyennek kell elfogadni.” Ilyen és ehhez hasonló mondatokkal szabadkozunk, amikor aprócska sebeket ütünk mások és a saját lelkünkön egy karcos, sértő mondattal, egy ádáz pillantással. Hogy miért? “Mert már százszor mondtam már neki, hogy ne hagyja benne a...Tovább olvasom »


Évközi 23. Vasárnap - Vajas kenyér

Aki már kóstolta a friss kenyeret vajjal, a roppanós pirítóst vajjal, az fel tudja idézni a finom mozdulatokat, ahogyan a vajat óvatos, tapintatos és kíméletes mozdulatokkal, egyenletesen és vékonyan elkenjük a karéj kenyéren. Ezek a művészi kifinomultságú mozdulatok utánzás után kiáltanak. Szinte megkívánjuk, bárcsak így bánnánk egymással is: ilyen finoman,...Tovább olvasom »


Évközi 22. Vasárnap - Chilei bányaomlás

Elmélkedés a vasárnap szentírási szakaszaihoz.

2010-ben 33 bányász rekedt egy chilei rézbánya mélyén. 69 napot töltöttek a mélyben, mire a mentőcsapatok legtöbbjüket épségben a felszínre hozták. A bányászok két fontos döntést hoztak. Elfogadták, hogy csak külső segítséggel menekülhetnek meg, ezért mindent megtesznek, amit a mentőcsapatok kérnek tőlük....Tovább olvasom »


Évközi 21. Vasárnap - Kinek tartasz engem? Mit látsz meg bennem?

Gondolatok az Évközi 21. Vasárnapra

Mit gondolsz felőlem? Mit veszel észre a szememben? Mire tartasz képesnek? Mi mindent mersz rám bízni a neked kedvesekből? Belém látsz-e? Megnyugtat-e, ha rám nézel? Szerinted mit sugárzok feléd? Milyen érzés a szemembe nézni? Milyen neked a közelségem?
Mennyi minden kavarog Jézus kérdésében… Játsszunk el a...Tovább olvasom »


Évközi 20. Vasárnap - Agyagkatonák

Mintegy 8000 katona vigyázza az első kínai császár síremlékét 2200 éve már. Micsoda eszement ragaszkodás az élethez, micsoda megrögzött hit a túlvilágban! Az evangélium sziro-föníciai pogány asszonyának hite ez, akit a tanítványok már szeretnének látóhatáron kívül tudni, de akit nem lehet levakarni, akit nem lehet lerázni, mert tudva tudja, hogy...Tovább olvasom »


Évközi 19. Vasárnap - Te kié vagy?

Te kié vagy?
Illés próféta kenyértörésre vitte a dolgot: összeveszett a királynéval, megölette az embereit, és most az életéért fut.
Pál apostol végzetesnek ígérkező jeruzsálemi útja előtt írt levelet a befolyásos római zsidókeresztényeknek, hogy összegezze a tanítását, rendezze gondolatait, felkészüljön az esetleges védekezésre, és támogatókat szerezzen.
Mindketten életük legaktívabb időszaka...Tovább olvasom »


Évközi 18. Vasárnap - Egy zsák rizs

A járvány második hónapjának az elején telefoninterjúra lettem figyelmes a rádióban: Dr. Fodor Réka, mindenki Afrékája mesélt ugandai élményeiről, ahol kint ragadt a járvány miatt. Megdöbbentett egy egyszerű mondata: a Földnek azon a részén nem a járvány réme a legveszélyesebb, hanem hogy a járvány miatt megbénuló gazdaságban éhen halnak az...Tovább olvasom »


Évközi 17. Vasárnap - Szikrázó hó

Mínusz tizenöt fok volt. Két kecske is elleni készült. Ezért forróvizes vödrökkel indultam segíteni nekik. Éjszaka volt. Ahogy kilötykölődött a víz a lábamhoz verődő vödrökből, azonnal ráfagyott a nadrágomra jegesen ölelve a vádlimat. Ez jelentősen apasztotta lelkesedésemet, míg a mintegy kétszáz méterre levő karámhoz menet félúton, mérgelődve tettem le a...Tovább olvasom »


Évközi 16. vasárnap – Csobbanás

Igenaptár – napi olvasmányok
Csobbanás

Nincs jobb annál, mint csobbanni egyet nyáron a Balatonban. Belemerülni a körbelocsogó hullámokba. Beletúrni kezemmel a vízbe, lábammal a homokba. Szagolni a tengernyi víz illatát. Belevetni magamat a smaragdzöld zuhatagba, és úszni, amennyit csak jólesik. Most éppen erre a mással...Tovább olvasom »


Évközi 15. vasárnap – Tarajos hullám

Igenaptár – napi olvasmányok
Tarajos hullám

Nyáron, amikor nagyon felmelegszik a Balaton, különleges élményt jelentenek a viharos napok. Ilyenkor a déli parton beülhetsz a levegőnél sokkal melegebb vízbe, és figyelheted, melyik oldalról jön tarajos hullám, amit aztán széles vetődéssel átugorhatsz. Ez nagyszerű mulatság. Annál is...Tovább olvasom »


Évközi 14. vasárnap – Kis kutya, nagy kutya...

Igenaptár – napi olvasmányok
Kis kutya, nagy kutya…

… nem ugat hiába – folytathatjuk a nótát, és megjelennek előttünk a kicsi, ugráló, vadul ugató házőrző kutyák és a nagytestű, szelíd terelő kutyák, amelyek egyetlen hang nélkül, lomha mozdulatukkal távoltartják az idegent.
Talán sokan érezzük, hogy...Tovább olvasom »


Évközi 13. vasárnap – Teke-parti

Igenaptár – napi olvasmányok
Teke-parti

Egyszer hívott meg egy évfolyamtársam bowlingozni. Szembesültem vele, nem is olyan egyszerű a bábukat eltalálni a gurított golyóval. Mégis, jókat nevettünk egymáson, és kellemesen elfáradtunk. Átélhettük a hétköznapok gyakori élményét, hogy mi mindig tarolni akarunk, mindenkin keresztülvinni az akaratunkat, de...Tovább olvasom »


Évközi 12. vasárnap - Szövetségeseim a félelmeim

Igenaptár – napi olvasmányok
Szövetségeseim a félelmeim

Legszívesebben elfutnék előlük. A legjobb lenne, ha nem lennének. Vagy legalább is nem kéne tudomást vennem róluk. Ha legalább nem zavarnának. Mert félelmetesek az öreg erdő fái alkonyatkor, de ők legalább ott maradnak, ahol vannak. Csak a farkas ne jöjjön!
Nappal...Tovább olvasom »


Krisztus Szent Teste és Vére (Úrnapja) - Napi ötszöri?

Igenaptár – napi olvasmányok

Napi ötszöri?

A napi ötszöri étkezés egészséges vagy nem? Le lehet vele fogyni vagy nem? Fitness-oldalak visszatérő kérdése ez. Erről a kérdésről nincs tapasztalatom, se tudásom. A fokföldi ibolyának jót tesz, ha szinte mindig van egy kis víz a tálkájában. A ciklámen...Tovább olvasom »


Szentháromság vasárnapja - A jázmin illata

Igenaptár – napi olvasmányok
A jázmin illata

Virágba boruló jázminbokrok mellett esténként megállva bűvös világba érkezel; magad sem tudod, honnét, de beborít egy sűrű illatfüggöny; mintha mesés csodapalotába lépnél, megelevenedik körülötted a világ, zeneszó, kápráztató színek, fények táncolnak körülötted, magába ölel a varázs. Igen, ilyen...Tovább olvasom »


Pünkösdvasárnap - Jerikó falai leomlanak

Igenaptár – napi olvasmány

Jerikó falai leomlanak

“Hogyan halljuk… mindannyian…, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.” – A döbbenet majdnem akkora a pünkösd ünnepére Jeruzsálembe sereglő zsidók között, mint amekkora Jerikó falainak leomlásakor lehetett a városlakókban. A zsidók megszokták, hogy aki csak teheti, felsiet a nagy...Tovább olvasom »