Beteglátogatás plébániánk településein

A Pécsi Egyházmegye lelkipásztori terve (2017-2020) az Egyház küldetésének 4 alappillérére építkezik: Krisztus örömhírének átadására, a cselekvő szeretet gyakorlására, a közösségépítésre és a közös ünneplésre. A második pillérhez tartozik idős beteg testvéreink meglátogatásának szolgálata. Ennek fontos eleme a meghallgatás, bátorítás, valamint a szentségekben köztünk lévő Jézus Krisztus ünneplése. Szeretnénk minél több idős testvérünkhöz eljutni településeinken, főleg olyanokhoz, akik valamikor templomba járók voltak, de most már nem jutnak el oda betegségük miatt.

Szeretnénk elvinni nekik Jézus vigaszát, aki nem hagy el bennünket betegségeink közepette sem. Ezért gyóntatjuk és áldoztatjuk testvéreinket otthonukban.

Vannak olyan idősek, betegek, akik nem voltak még elsőáldozók, de szeretnének Jézussal minél bensőségesebb kapcsolatba kerülni. Őket is látogatjuk, tanítjuk, hogy többszöri találkozás után ők is elsőáldozók legyenek, és aztán rendszeresen részesüljenek a szentgyónásban és a szentáldozásban. A betegek kenetének szeretetteljes vigaszában minden megkeresztelt testvérünk részesülhet évente akár többször is.

Jelenleg mintegy nyolcvan helyre jutunk el. Kérjük, jelezzék felénk, ha otthonából kimozdulni nem tudó hozzátartozójának meglátogatását kéri.

 Rosner Zsolt plébános

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.