Messzi illatok áradása – Nagyhétfő

Igenaptár-napi olvasmányok

Legtöbbször csak a települések vezetői engedhették meg maguknak Palesztinában, hogy illatos olajokkal tegyék elviselhetővé forró keleti szél kínzó szárazságát. A keletről, Indiából érkező drágaságok, mint a fahéj vagy a valódi nárdusolaj fényűzési cikknek számítottak. Az előkelők otthonában szétáradó, másutt nem érezhető, különleges illatok mintha egy másik világba röpítették volna a belépőt.
Azok, akik ezt nem engedhették meg maguknak, igyekeztek legalább időnként ezekből a különlegességekből ajándékot adni Istennek jó illatú áldozatként és Istenhez térő szeretteiknek temetésükre.
Így tette ezt Mária, Lázár testvére, prófétai cselekedetként. Az apostolokat magával ragadta az esemény, hirtelen ravatallá alakult vacsorájuk, gyerekkori emlékek tolultak fel lelkükben rokonaik, testvéreik, szüleik temetéséről, amikor ugyanígy ritkán érzett, különleges, drága illatok töltötték be a szobát. Minden más jelentést kapott. Elviselhetetlen feszültséggel telt meg Lázár hajléka. Csak Júdás akart kitörni ebből az elvarázsolt hangulatból, ő végre konkrétumokat akar látni és nem álmokat. A többiek azonban engedték más szférákba ragadtatni magukat, és megértették, hogy az Úr választott szolgája, aki fölött az Atya szava hallik: “Ez az én szeretetett fiam, akiben kedvem telik.” másként éli a Lélek kiáradását, nem a lázadásban, forradalomban, hadsereg toborzásában. Összeérik bennük Jézus minden jótette a kicsinyekkel, elesettekkel, betegekkel. Szelíd szava és csendje, amivel belemegy az élet zajongásába, amely lehet, hogy elnyeli.
Hiszen mindenki csodarabbinak, tanítónak tartja az eddigi konkrétumok alapján. És várják, mit tesz még, lesz-e zendülés. Csak, aki a nárduszolajjal áradó csendben hallja Őt, az tudja, hogy sokkal több minden várható ezeknél a konkrétumoknál.
Téged mi emel a konkrét elvárásaid fölé, a gyerekkori emlékek mögé, hogy tisztán hallhassad Őt?

jesus_bethany.0-2020apr

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.