Péntek, húsvéti idő, 7. hét – Zöld kötött pulóver

Igenaptár – napi olvasmányok
Zöld kötött pulóver

Volt egy osztálytársam, aki ősztől tavaszig mindig ugyanabban a zöld kötött pulóverben jött suliba. Már messziről meg lehetett ismerni. Olyan volt ez neki, mint egy márkanév, amely jellemző volt rá.

Fesztusz római helytartó tanulmányozva a fogvatartott Pál apostol ügyét, ügyes szimattal megtalálta azt a pontot, ami jól jellemzi Pált: az ő “kötött pulóvere”, márkajele – mondta a helytartó – hogy egy bizonyos Jézusról, aki a zsidók szerint meghalt, azt állítja, hogy él. Péter apostolnak, aki megtagadta Jézust, és elfutott a főpap udvarából, Jézus kérdése a márkajelzés a Tibériás tavánál: “Simon, Jónás fia, szeretsz te engem?”

Mindenkinek van egy zöld pulóvere. Az apostoloknak a pulóvere Jézusról szól, Vele áll kapcsolatban, Hozzá kötődik, mert mindenüket Jézustól várták. Attól lettek küldöttek (=apostolok), hogy különös ismertetőjelükké vált, hogy Jézushoz tartoznak. Nem véletlen nevezték el a tanítványokat Antióchiában krisztusiaknak, azaz keresztényeknek.
Különös ez a márkajelzés. Nem uniformizál, csak összeköt. Nem tesz egyformává, csak egyenrangúvá. Globalizált, unisex világunkban nem csoda, hogy keresztényüldözés van, hiszen Jézussal az életében mindenki úgy alakíthat ki saját stílust, ahogy az őt legjobban kifejezi Isten adta nemében, személyiségében. A “zöld pulóver” teljesen egyedi, Jézushoz (ezáltal saját magához és a többi emberhez) fűződő kapcsolatának művészi alkotása, az Atya akarata, személyes boldogsága.

Mi a te zöld pulóvered? Mi jellemző Rátok Jézussal?

azold_kotott

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.