Szombat, húsvéti idő, 7. hét – Az orvlövész (11. zsoltár)

Igenaptár – napi olvasmányok

Az orvlövész
11. zsoltár

A zsoltáros fellázad. Fellázad a gonoszok uralma ellen. A gonoszok ellen, akik “kifeszítették az íjat, a húrra illesztették nyilaikat, hogy lenyilazzák a sötétben az egyenes szívűeket.” Az ókor és középkor orvlövészeinek kedvelt fegyvere az íj volt. A nyílvessző messziről, rejtekből okozott halálos sebet.

A zsoltáros felháborodik, ám meglepő módon nem a gonoszok bűnös hatalmán, nem az orvlövész hideg, számító tettén, hanem azokon, akik elcsüggednek a gonoszok elleni tehetetlenségükön. A zsoltáros azt állítja, hogy a gonosznak nics hatalma fölötte. A hárfán zsoltárt pengető Dávid nem fél a filiszteus óriástól, Góliáttól. Nem fél, és legyőzi. Góliátnak nincs hatalma fölötte.

Dávid titka, hogy ő valójában nem a filiszteusra kiváncsi. Ő az Urat lesi, keresi. Az Úr akaratának megtétele az életének célja. Ezért Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, az élők Istene megtartja az életét.
Aki Istent keresi, annak sorsa biztonságban van, amikor orvlövészek leselkednek, amikor bűnös, gonosz törvényeket hoznak, amikor megbélyegzik azt, aki hisz a férfi és nő örök életszövetségében, hisz az Istennek szentelt életben, hisz az Istentől ajándékozott kegyelemben. “Mert igaz az Úr, s az igazságot kedveli.”
Mondd, Te kit keresel?

azorvlovesz

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.