Advent IV. Vasárnapja – “Anyám méhében Te szőtted a testem.” (Zsolt 139,12)

elmélkedés a vasárnapi szentírási szakaszokhoz

A nagy történetek titokban születnek. Az összefüggések felfedezése, a természet működésének megértése ugyanúgy lassan, lépésről lépésre történik, mint ahogy egy vers is a kezdeti gondolatból több-kevesebb csiszolás, alakítás után ölt végleges formát.

Csak az idősödő Dávid király érti meg visszatekintve életére az Istennel való párbeszéde során, hogy az elsőre logikus, a minden vágyából következő lépés, a templomépítés, nem történhet meg. Az egyetlen igaz Isten templomának felépítésével megkoronázni szándékozott életéből valami más bontakozott ki. Életének ívéből valami más született, ami túlmutat rajta, és egy végidőbeli messiáskirályról szól.

Túljutva életünk delén, látva a felnövekvő új nemzedékeket, megértjük a lassan bontakozó, dávidi felismerést. Az idős király megérti, hogy Dávid élete nem Dávidé. Soha nem is volt az övé. Istené volt kezdettől fogva. Miközben Isten ujjával megteremtette Izrael aranykorát, az élet olyan színeit keverte ki (Isten ujjával), amelyek már egy másik képhez tartoztak. Egy másik képhez, melynek festője szintén Isten. Ahogy Beethoven utolsó vonósnégyesei vagy Liszt Ferenc Csárdás macabre-ja és a Villa d’Este szökőkútjai is túlmutatnak koruk keretein.

A zsenge, tiszta lelkű Mária ösztönösen bízva Istenben, halálra rémülten is igent mond a titokzatos isteni Festő mindent radikálisan átíró, mégis végtelenül tapintatos ecsetvonásaira. Új kép születik életéből, álmaiból, tehetségéből, bizalmából. Új kép, amelyet nem ismer, és amely nem róla szól. Hanem Róla, a Lét ütőeréről, akihez viszonyítva minden értelmet kap. Tapintatos, csodás értelmet – az önfeláldozó szeretet felől nézve.

Aki belenéz a Napba, megvakul. Aki belenéz ebbe az új képbe, lát ugyan, de már nem akar nélküle látni semmit. Csak Vele mindent. Az élet titokzatos útjai túlcsordulnak a Liszt-i Villa d’Este szökőkútjai és a Beethoven-i Nagy Fúga hangzuhatagjaiban, és az élet már nem privát, hanem elajándékozott, megváltott és odaadott, amelyből az Isten teremt tökéletes csodát.

A Te történeted is születik. Látod az Ő ecsetvonásait?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.