Karácsony – Az Édenkertbe született

elmélkedés a karácsonyi szentírási szakaszokhoz

A naprendszer évmilliárdos és az emberiség évmilliós története egyetlen pillanatnak tűnik az Isten tenyerén. Ahogy a jóllakott csecsemő számára is minden biztonság és boldogság, amikor az édesanyja karjában ringatja, úgy a történelem is célja beteljesülésében ragyog Isten ölén. Valójában ebből a perspektívából lát bennünket az Isten, ezért olyan töretlen belénk vetett bizalma.

Amikor az Édenkertbe helyezett embernek szabad akaratot adott, akkor a csecsemőnek ezt az életet igenlő, boldog, békés tekintetét áldotta meg benne. Miként a virág kibontja, majd szélnek ereszti szirmait a termés beérése során, úgy az emberpalánta is megéli, hogy minden ajándék az életben arra van, hogy közelebb jussunk Teremtőnkhöz. Az egészségünk, a terveink, az alkotásunk, a játékok, az élmények mind-mind Őhozzá emelnek – kimozdítva az állati horizontból -, és mint az űrrakéta maga mögött hagyott üzemanyagkapszulái, elmúlnak, hogy életünk végére ne maradjon más, mint a Vele való találkozás.

Isten úgy tervezte el, hogy ebbe a szép rendbe illeszti a legragyogóbb csillogás ékköveként a Megváltó eljövetelét, és Jézus Ádám fiaként az Édenkertbe születik meg, örök mosolyra ingerelve anyját és Ádám minden gyermekét. Megtanítja őket teremtésük örömét megcsodálva elrugaszkodni a földtől, repülni, szárnyalni, meghódítani mindent, és minden birtoklásba önátadást oltani.
És így is lett. Isten tenyerén minden úgy lett, ahogy lett. A Megváltó megszületett, és Testében, az Egyházban a mennyország örököseivé tett bennünket. Benne minden beteljesedett.


Igaz, a bűn elhomályosította látásunkat. Mi nem érezzük, hogy az Édenbe születtünk, bennünk nem telik meg önátadással minden birtoklás, az önzés, a gőg elválaszt önmagunktól, egymástól és Istentől. Ő azonban szerencsére nem így látja, még ha keresztre feszítjük is érte. Ő látja az Édenkertet, ahol minden Isten dicsőségére létezik, létével dicsérve Istent. És látja bennünk is az Édenkertet, a megszopizott csecsemő békéjét, aki szívében kimondja: minden szép Istenben. Ezt minden csecsemő látja, és látják azok is, akik a bizalomban élnek.

Látod Te is?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.