Újév – A gondoskodás kultúrája

elmélkedés az újévi szentírási szakaszokhoz és Ferenc pápa újévi gondolataihoz

Úgy jelenik meg az Isten Izraelnek a pusztában, mint a gondoskodó Isten, akinek karja áld és megőriz, arcának ragyogása békét áraszt (vö. Szám 6,24-26).
Ferenc pápa szavai szerint ez az oltalmazó Isten a gondoskodás kultúráját ontja magából a teremtés pillanatától.

Arra tanítja az embert, hogy a Földet – ez az Éden – művelje, azaz gondoskodjon róla, ápolja. Ahogy az Isten rábízza az emberre a Földet, kiterjeszti Szentháromságos bizalmi kapcsolatát teremtményeire, megbízik bennük, hogy az ő bizalmával forduljanak egymás felé szabadon, szeretettel. Isten nem vonja meg bizalmát a testvérgyilkos Káintól, bár ő ellentmondott ennek a bizalomnak, és nem volt “őrzője testvérének”. Mózes jubileumi évre vonatkozó törvényei a pihenni hagyott földről, az elengedett adósságokról, felszabadított rabszolgákról szintén ezt a bizalmat hirdeti meg ember és teremtés, ember és ember között.

Jézus ennek a jubileumi örömnek a beteljesítője. Izajás próféta szava szerint azért jött, “hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, szabadulást hirdessen a foglyoknak, látást a vakoknak, szabadon bocsássa az elnyomottakat” (Lk 4,18). Jézus valóban ezt tette, “hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük” (Gal 4,4).

Követték ebben tanítványai is. A keresztény közösségek a gondoskodás fészkei lettek. Eleink mindenki iránt gyakorolt “felebaráti szeretete… az Egyház társadalmi tanának dobogó szívévé vált”. Az emberi személy, legyen akármilyen beteg, sérült vagy kirekesztett, mindig öncél, sohasem eszköz. A “persona mindig kapcsolatot, és nem individualizmust, odafordulást, és nem kizárást, az egyedülálló és sérthetetlen méltóságot, és nem kizsákmányolást jelent.”
A Kisded jászola előtt hódoló pásztorok a Teremtés Urát, az emberi kapcsolatok gyógyítóját köszöntik. Hódoljunk mi is a kapcsolatainkat gyógyító, a teremtést helyreállító, önfeláldozó Szeretet előtt!

Te beengeded kapcsolataidba, hogy gyógyítson Téged? Te megengeded, hogy – mérsékelve fogyasztásodat, megváltoztatva életstílusodat – helyreállítsa a természethez fűződő viszonyod?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.