A SZENTLÉLEK KRISZTUS FELTÁMADÁSA TITKÁBAN

Raniero Cantalamessa OFM—Magyar Kurir

Krisztus feltámadása a reményünket alapozza meg a mi feltámadásunkról: „Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus Jézust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó Lelke által” (Róm 8,11).

Ez a bennünk lakó Lélek nem zálog, vagy foglaló, amit majd vissza kellene adnunk, hanem előleg, amit az Isten teljessé tesz bennünk: „Pecsétjével megjelölt minket, és előlegül a szívünkbe árasztotta a Lelket” (2Kor 1,22). Mindez azáltal lehetséges, hogy a vágyott örökkévalóság Krisztus feltámadásával a Lélek erejében belépett az életünkbe.

Így lettünk mi is társörökösök és ez az örökség teljesedik majd ki titokzatos módon az örök életben. Ennek a meglepetésszerű erejére utal egy történet két barátról, akik megegyeznek abban, hogy aki előbb megérkezik a mennyországba, visszaszól a maradó társának, hogy olyan az, mint az álmaik (taliter), vagy egészen más (aliter). Végül az egyik megérkezik és visszaüzen: Isten Országa totaliter aliter, vagyis teljességgel más. Joggal írta Szent Pál: „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik” (1Kor 2,9)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.