Nagyhét

„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”

Nagyhét. A Megváltás hete. Az Áldozat és a Győzelem hete. Az Eucharisztia hete. Az Egység hete.

Az Eukarisztiában megjelenik Jézus áldozata: elhagyottsága halála és feltámadása – megjelenik a megtestesült Isten, aki áldozatul adta magát értünk; hogy mi egy legyünk Vele, és Benne eggyé legyünk egymással! Mennyi felfoghatatlan titok!

„Legyenek mindnyájan Egy!” Ez Jézus vágya, és a szeretet-egység az isteni élet legmagasabb foka a földön. Erről ismeri meg a világ Jézust, az Atyát.

Ha imádkozom – a lelkemben marad-e egyenetlenség, harag, nem-egység? Ha áldozok: Vele egyesülök, aki mindenkiért magára vette a halált, a sötétséget – hogy eggyé tegyen minket. Csak akkor tud életet adni nekem az Eucharisztia: ha vágyom arra az egységre, amelyért Jézus meghalt – amelyet az Eucharisztia közös kenyere is jelez.

Keressem a nagyhét minden imájában, minden szentmisében és liturgiában az elhagyottságig szerető Jézus szeretetét. Minden embert, aki nekem nehéz, próbáljam a szívemben a Keresztrefeszített és Elhagyott Jézus szeretetével látni-nézni-szeretni. Keressek minden nap egy alkalmat, hogy hol építhetem a szeretet-egységet családomban, a közösségben!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.