Plébániai hirdetések – 2021. május 2.

Köszönjük a Krisztushoz hű papnevelésért mondott imáikat. Az e célra adott adományaikat is köszönjük, és már továbbítottuk is az egyházmegyének.

Hétfőn 14 órakor búcsúzunk Fábrics Lászlónétól az orfűi temetőben.

Kedden 15 órakor gyászmisét követően búcsúzunk Kovács Gyulától Magyarhertelenden.

Szerdán reggel 6 órakor Abaligeten csendes imádság lesz az iskoláért. Magyarhertelenden 16.15-kor szentmisét mutatunk be Kubik Károlyné halálának 1. évfordulója alkalmából. 17 órakor esti imádságot éneklünk.

Csütörtökön 16.30-kor szentségimádást tartunk Magyarszéken papi és szerzetesi hivatásokért fohászkodva.

Pénteken 17 órakor Barátúron a templomnál imádkozzuk az Öröm útját a feltámadott Megváltóval való találkozásokra emlékezve.

Húsvét VI. Vasárnapján újra Család-Ünnep lesz, amire várjuk szeretettel családjainkat, hittanosainkat és minden templomba járót. A misejárat a kiadott menetrend szerint közlekedik, 9.45-kor a diákoknak az abaligeti Faluházban, a felnőtteknek a Kultúrházban lesznek beszélgetések hitünkről, 10 órakor szentségimádás lesz májusi litániával a templomban, 11 órakor pedig plébániáink közös szentmiséje.

A kármelita nővérek kápolnájában hétköznap 8, vasárnap 11 órakor van szentmise.

Isten éltesse az édesanyákat, nagymamákat! Hálával gondolunk ezernyi szeretet-cselekedetükre, melyekkel a Mennyei Atyát teszik számunkra láthatóvá.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.