Rendkívüli gyűjtések

Abaligeten:

Az abaligeti templom villamoshálózatának rekonstrukciójára indított gyűjtésünk célját szűkítjük, és a mérőhely-szabványosításra összpontosítunk. Ennek a költsége több mint ötszázezer forint. Erre a munkára azért van szükség, hogy télen ne csapja le a fűtés állandóan a biztosítékot, egyáltalán: egyszerre éghessen a lámpasor és mehessen a fűtés a szertartások alatt. Köszönjük az eddig adományozott 467.000 forintot. Aki még teheti, kérem – még 90.000.- hiányzik – csatlakozzon az adakozókhoz, hogy a tervezett munkát elvégezhessük. A célt támogatni lehet befizetéssel Vántus Andrásné Piroskánál az Önkormányzati Hivatalban, befizetéssel vasárnap 11 órakor a sekrestyében, illetve a Római Katolikus Plébánia Abaliget néven, 11731001-20111047 számon vezetett bankszámlára történő utalással.

Barátúron és Magyarhertelenden:

A barátúri orgona tisztítására, hangolására és sípjainak javítására gyűjtést indítottunk. Eddigi adományaikat köszönjük, még 170.000 Ft hiányzik. Szeretném kérni a barátúriak, magyarhertelendiek és a Barátúrról elszármazottak további nagylelkű támogatását.

Adományozni Gráberné Jánosné Höfl Éva gyűjtése keretében, illetve a Magyarszéki Római Katolikus Plébánia 71800051-11087168-00000000 számon a Hungária Takaréknál vezetett bankszámlájára történő utalással lehet. A megjegyzés rovatba írjuk be: barátúri orgona, adomány.

Magyarszéken:

A magyarszéki plébániatemplom elavult villamoshálózatának rekonstrukciójára adott adományaikat hálásan köszönjük! A gyűjtés befejeződött, és a munkák kivitelezésére a következő hetekben sor kerül.